Skip to main content

SDU-forskere bag nye internationale guidelines til forebyggelse af senfølger efter knæskader

Institut for Idræt og Biomekanik er stærkt repræsenteret i international arbejdsgruppe, der har samlet den nyeste viden om at forebygge artrose (slidgigt) efter alvorlige knæskader.

Artrose – også kendt som slidgigt – er hyppigt forekommende efter en alvorlig knæskade. Omkring halvdelen af de ramte har tegn på artrose 10-15 år efter en skade på forreste korsbånd. Korsbåndsskader rammer oftest teenagere og unge først i tyverne, der i mange tilfælde ender med et ’pensionistknæ’ allerede i trediverne.

Derfor er det godt nyt, at der nu er nye og forbedrede guidelines til forebyggelse og behandling af artrose, der opstår i forbindelse med alvorlige knæskader.

En international arbejdsgruppe bestående af omkring 40 forskere, klinikere og patientrepræsentanter fra forskellige lande har deltaget i udviklingen af de internationale anbefalinger til at sikre raske knæ samt forebygge udvikling af artrose (slidgigt).

Den nye viden gavner både forskning og behandling

Ikke mindre end 7 forskere fra Center for Sundhed i Muskler og led ved SDU’s Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) samt en kandidatstuderende fra kandidatuddannelsen i fysioterapi deltog i arbejdsgruppen.

- Vi har samlet den tilgængelige viden på området, og med dette som udgangspunkt er det muligt for kommende forskningsprojekter at gå direkte i gang med interventionsprojekter. Der er et udtalt behov for bedre behandling til at mindske den store sygdomsbyrde, som alvorlige knæskader medfører, fortæller professor Ewa Roos fra IOB, der har deltaget centralt i projektets styregruppe.

- Med min baggrund som kliniker håber jeg desuden på, at de vidensbaserede guidelines kan være til hjælp her og nu for klinikere og dermed for de mange tusinde nye patienter med knæskader, vi ser i Danmark hvert år’, siger hun.

Guidelines udgives i verdens førende tidsskrift for sportsmedicin

Den internationale gruppe har arbejdet i 3 år med at samle evidensen på området, hvilket har resulteret i 7 systematiske reviews og meta-analyser, hvoraf 6 af disse samt de internationale guidelines er publiceret i december månedsudgave af British Journal of Sports Medicine ; det højest rangerede tidsskrift indenfor sportsmedicin.

Center for Sundhed i Muskler og Led har ydet et stort bidrag, og er repræsenteret med medforfattere på alle publikationer, samt været repræsenteret i styregruppen med professor Ewa Roos og professor Carsten Juhl som metodeekspert.

De nye guidelines samler den nyeste viden om forebyggelse af slidgigt efter en knæskade. Fremover vil danske praktikere kunne læne sig op ad de kliniske anbefalinger omkring disse hovedområder:

 • Hvem man målretter forebyggelse af slidgigt efter knæskade.
 • Hvordan og hvornår forebyggelse efter alvorlig knæskade startes.
 • Hvordan man bør behandle patienter med forreste korsbåndsskade.
 • Hvad der er vigtigt at overvåge/følge hos patienter efter en alvorlig knæskade.

Her kan du finde den fulde version af de nye internationale guidelines "OPTIKNEE 2022: consensus recommendations to optimize knee health after traumatic knee injury to prevent osteoarthritis" samt de publicerede reviews.

Arbejdsgruppen

Følgende forskere fra Syddansk Universitet har deltaget i arbejdsgruppen:

 • Alessio Bricca (post doc)
 • Carsten Juhl (professor)
 • Ewa Roos (professor)
 • James Young (post doc)
 • Jonas Bloch Thorlund (professor)
 • Matilde Lundberg (studerende)
 • Pætur Holm (post doc)
 • Søren Thorgaard Skou (professor)

Kontakt

Ewa Roos, professor
Forskningsenheden Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FOF)
Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet
T: +45 60 11 43 31
eroos@health.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 19.12.2022