Skip to main content

SDU-forsker i spidsen for international organisation til fremme af fysisk aktivitet

Professor Jasper Schipperijn fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU) er udnævnt til ny præsident for den internationale organisation for fysisk aktivitet og sundhed 'ISPAH'.

Fremover vil det være en hollandsk forsker fra et dansk universitet, der skal sætte fysisk aktivitet og sundhed på den internationale dagsorden.

Professor Jasper Schipperijn - hollænder og født i 1977 i Groningen – har netop påbegyndt sin 2-årige periode som præsident for ’International Society for Physical Activity and Health’ (ISPAH).

ISPAH er en toneangivende sammenslutning af forskere, der arbejder med fremme af fysisk aktivitet gennem videnskab og uddannelse. ISPAH’s vision er en sund og aktiv verden, hvor muligheder for fysisk aktivitet og aktivt liv er tilgængelig for alle.

 

Inaktivitet er det nye rygning

- Min første opgave som præsident er at udbrede en række nye anbefalinger til investeringer i otte konkrete områder, hvor vi kan fremme fysisk aktivitet, siger Jasper Schipperijn.

På verdensplan er cirka en ud af fire voksne og fire ud af fem unge ikke tilstrækkeligt aktive, hvilket kan kobles til over 5 millioner dødsfald hvert år. Mangel på fysisk aktivitet koster samfundet mange milliarder kroner hvert år.

- I modsætning til andre sundhedsproblemer, såsom rygning, har indsatser til at fremme fysisk aktivitet ikke fyld særlig meget på sundhedsdagsorden. Andelen af rygere er faldet de seneste 20 år, mens andelen af fysiske inaktive mennesker stort set er forblevet den samme. Dette gør, at fysisk inaktivitet er nu er næsten en lige så stor sundhedstrussel som rygning, tilføjer professor Schipperijn.

 

Ny rapport med anbefalinger til investeringer i bevægelsesfremme

ISPAH’s forslag til investeringer er at finde i dokumentet ’8 Investments That Work for Physical Activity’, der offentliggøres i dag. 

De otte investeringer spænder bredt - fra store medie kampagner, indsatser på arbejdspladser og i idrætsforeninger til cykelstier og byplanlægning. Et vigtigt princip bag de otte investeringer er, at der ikke er en løsning, der virker for alle, men en kombination af forskellige investeringer tilpasset til den lokale situation.

En investering, der er blevet brugt meget de seneste måneder som reaktion på COVID-19, er etablering af cykelstiger og lukning af gader til fordel for udvidede fortove og udendørs servering.

- Vi har lært fra de andre sundhedsproblemer, at det er vigtigt at være enig om hvad der skal til for at skabe en ændring, og at det kræver tydelige budskaber. Og det er præcis dét, vores nye kampagne om otte investeringer, der kan fremme fysisk aktivitet, er blevet til for, tilføjer professor Schipperijn.

 

Fakta om #8Investments

  • ISPAH’s #8Investments er et supplement til WHO's handlingsplan Global Action Plan for Physical Activity.
  • #8Investments er en beskrivelse af otte områder, hvor der findes videnskabeligt bevis for, at investeringer vil fremme fysisk aktivitet.
  • #8Investments er indsatser der kan og skal ses i kombination med hinanden, tilpasset den lokale situation. En enkel investering er ikke nok i sig selv.

Fakta om Jasper Schipperijn

  • Jasper Schipperijn har siden 2002 boet og arbejdet i Danmark. Siden 2010 har han været tilknyttet Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.
  • Den røde tråd i Jasper Schipperijns karriere har været relationen mellem fysisk aktivitetsadfærd og de fysiske omgivelser.
  • Som medlem af Forskningsenhed Active Living arbejder Jasper Schipperijn sammen med sine kollegaer på tværfaglige projekter, der fremmer bevægelse i hverdagen.
  • Han har her en særlig ekspertise og interesse i at udvikle innovative metoder til at kortlægge og måle omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet. Fx har han været med til at udvikle HABITUS, et online system til analyse af GPS og bevægelsesdata.

Foto: Nadia Elida Aamand


Kontakt

Jasper Schipperijn, professor og præsident for ISPAH
Forskningsenheden Active Living
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Tlf.: 20 78 25 40
Mail: jschipperijn@health.sdu.dk


Mere info

Læs mere om 8 Investments That Work for Physical Activity  her.

Læs mere om ISPAH her.

Redaktionen afsluttet: 10.11.2020