Skip to main content

Dannebrogsordenen til professor Karen Søgaard

Forskningsleder Karen Søgaard fra IOB’s enhed ’Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet’ er blevet tildelt Ridderkorset, der gives for en særlig indsats inden for kunst, videnskab og erhvervsliv eller for virke for danske interesser.

Karen Søgaard er professor og leder af forskningsenheden ’Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet’ (FAS) ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet (SDU), som hun har været tilknyttet siden 2008. FAS har fokus på arbejdsrelaterede smerter, særligt i nakke og skuldre.  Inden sin ansættelse på SDU arbejdede Karen Søgaard som forsker på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Karen Søgaard er anerkendt som en af verdens toneangivende forskere inden for smerter i muskler og led. Karen Søgaard er i december 2020 rangeret i toppen af Expertscapes liste over verdens førende forskere indenfor muskel- og skeletsmerter, hvor hun i de foregående tre år fra oktober 2017 til oktober 2020 har ligget nummer et.

Karen Søgaard er samtidig rangeret i verdens top 1 % blandt forskere inden for rygsmerter, nakkesmerter, skuldersmerter og fysisk træning. Rangeringerne er baseret på Karen Søgaard og andre forskeres publikationer af videnskabelige artikler inden for de seneste 10 år

Anerkendelse af arbejdet med at opbygge et stærkt forskningsmiljø

- Jeg blev utrolig glad og stolt over at modtage Ridderkorset. Jeg ser det som en stor personlig anerkendelse af arbejdet med at opbygge et stærkt og produktivt forskningsmiljø med dygtige unge forskere indenfor Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet, siger Karen Søgaard.

- Samtidig er det en synlig anerkendelse af et vigtigt forskningsområde, som vi alle både på IOB og i Center for Sundhed i Muskler og Led med god ret kan være stolte af.

Institutleder Jens Troelsen tilføjer:

- Karen Søgaard var en vigtigt kraft i oprettelsen af Center for Sundhed i Muskler og Led, som i dag omfatter 50 forskere med forskellige faglige baggrunde. Miljøet er internationalt og har for alvor placeret Syddansk Universitet og Danmark på verdenskortet inden for dette felt. Vi er stolte af at have en kapacitet som Karen Søgaard tilknyttet.

Karen Søgaard har særligt arbejdet for udbredelse af konceptet Intelligent Motion, med design af sundhedsfremmende individuelle træningsprogrammer, der inddrager profilen af det job, man har, placeringen af muskel- og ledsmerter samt kapacitet og risikofaktorer for hjertekarsygdomme og andre livsstilsygdomme.

En efterspurgt formidler

Karen Søgaard er en flittig underviser, formidler og foredragsholder både i videnskabelige og populære sammenhænge. Hun har de sidste 5 år været inviteret som taler til mere end 15 videnskabelige konferencer indenfor biomekanik, ergonomi, arbejdsfysiologi og muskel og ledsmerter.

Karen Søgaard er efterspurgt som ekspert og er hyppigt interviewet til dagblade og sundhedsfaglige magasiner, radio og TV. Hun har holdt faglige oplæg for Folketingets sundhedspolitiske udvalg, ved strategiarbejde i beskæftigelses og kulturministeriet og har deltaget som oplægsholder ved arbejdsmarkedets parters årskonferencer

Hun er redaktør af International Journal of Industriel Ergonomics og medlem af editorial board for to andre internationale videnskabelige tidskrifter og fagfælle bedømmer for mere end 20 Internationale tidskrifter. Karen Søgaard er ligeledes meget brugt som bedømmer af videnskabeligt arbejde for universiteter, fonde og myndigheder.

Stort internationalt netværk

Karen Søgaard har siddet i Kulturministeriets forskningsudvalg (2013-2018), Gigtforeningens Forskningsråd 2013-2020 (2018-2020 som formand), det svenske Vetenskabsrådet (2015-), og er ministerudpeget formand for Arbejdsmiljøforskningsfondens videnskabelige udvalg (2018-2022)

Karen Søgaard har oparbejdet et stort internationalt netværk, blandt andet via deltagelse i 4 store EU projekter. Karen Søgaard har siddet i bestyrelsen for International Society of Biomechanics fra 2003 til 2009 og i bestyrelsen for International Society of Electrophysiology and Kinesiology fra 2010 til 2016, hvorefter hun blev vicepræsident 2016-2018 og præsident 2018 til 2020.

Professor Søgaard modtog fra Dansk Biomekanisk Selskab i 2016 Stenoprisen for sit arbejde indenfor biomekanisk forskning. I 2019 blev hun som den første dansker udnævnt som årets ISB fellow i International Society of Biomechanics.

Med udnævnelsen til Ridder af Dannebrog følger en invitation til audiens hos Dronning Margrethe II i januar 2022.

Redaktionen afsluttet: 23.11.2021