Skip to main content

Ny leder af SDU’s Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Evald Bundgård Iversen er udpeget som ny leder af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC)

Evald Bundgård Iversen afløser Bjarne Ibsen, der har ønsket at overdrage ledelsen til yngre kræfter, efter at været leder af CISC siden centerets dannelse i 2003. Bjarne Ibsen fortsætter som professor i CISC.

Evald Bundgård Iversen har været ansat i CISC siden 2016 og skrev inden da en erhvervs-ph.d. for Faaborg-Midtfyn Kommune om ’Offentlig styring af selvejende idrætsanlæg’ efter at have fungeret som fritidskonsulent i kommunen. Han har også en solid baggrund som underviser af både efterskole- og gymnasieelever samt universitetsstuderende.

Evald Bundgård Iversen er ansat som lektor i Sports Management og Sports Policy med forskningsprojekter om civilsamfundets betydning for udvikling og livskvalitet - samt styring og ledelse af faciliteter til idræt og rekreativt friluftsliv. Her har han blandt andet udviklet og været fagansvarlig for kandidatfaget: Innovation og ledelse af idrætsfaciliteter og idrætsforeninger.

Den nye centerleder har publiceret i internationale tidsskrifter bl.a. om betydningen af forskelle i styringsmodeller for idrætsfaciliteters performance, hvordan besparelser påvirker samarbejdet mellem kommune og idrætsanlæg samt ledelse af idrætsanlæg.

CISC bedriver samfundsvidenskabelig idrætsforskning som en del af forskningsenheden Active Living på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet. CISC har aktuelt 10 ansatte, som forsker i emner, der relaterer sig til civilsamfundet, idrætsforeninger, idrætsfaciliteter, idrætsvaner, leg og nye bevægelsesformer samt idrætspolitik.

Ud over at forske, løser CISC en række forskelligartede analyseopgaver for kommuner, foreninger og landsdækkende interesseorganisationer. I øjeblikket er CISC aktuel med det store forsknings- og formidlingsprojekt Danmark i Bevægelse, som undersøger, hvad der motiverer danskerne til at være fysisk aktive og måler på, hvordan vi er det.

Læs mere om CISC og centerets forskningsprojekter på www.sdu.dk/cisc

Foto: Normann Sloth


Kontakt

Evald Bundgaard Iversen, centerleder
Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC)
Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet
E-mail: eiversen@health.sdu.dk
M: 61664866

Redaktionen afsluttet: 16.09.2021