Skip to main content
DA / EN

Nyt netværk for bevægelses- og idrætspædagogisk forskning dannet i Danmark

Onsdag d. 29.11.2017 var undervisere, udviklere og forskere indenfor dansk bevægelses- og idrætspædagogisk forskning samlet til seminar på Bosei Højskolen.

Onsdag d. 291.11.2017 var undervisere, udviklere og forskere indenfor dansk bevægelses- og idrætspædagogisk forskning samlet til seminar på Bosei Højskolen. Formålene med seminaret var at:

- styrke arbejdet med kvalitative metoder.

- inspirere til arbejdet med kvalitative forskningsmetoder.

- stille spørgsmål til- og diskutere kvalitative metoders styrker og begrænsninger.

Der var særdeles mange gode oplæg til inspiration for hinandens arbejde med dannelse og uddannelse inden for idræt og bevægelse, og der blev diskuteret forskningsmetoder på livet løs.

På seminaret blev præsenteret egen forskning og udviklingsarbejde, der var keynote oplæg om den kvalitative forsknings udvikling gennem de sidste 40 år ved professor Richard Tinning fra University of Queensland i Australien og om eksperimenterende former for dategenerering ved lektor Heller Winter fra Institut for Idræt og Ernæring fra Københavns Universitet. Endvidere var der workshops om kvalitative metoder i ansøgninger, i videnskabelige artikler samt i vejledning af bachelorprojekter og i specialer.

Endelig førte seminaret til, at der blev dannet et landsdækkende netværk for bevægelses- og idrætspædagogisk forskning på tværs at university colleges og universiteter.

Redaktionen afsluttet: 18.12.2017