Skip to main content

Mindeord for Bjarne Andersen

Bjarne Andersen er her ikke mere. En god kollega og ven er gået bort den 26. december 2021.

Bjarne Andersen var uddannet i biologi og legemsøvelser fra KU. Efter kort tids ansættelse ved Rødovre Statsskole kom han i 1971 til Institut for Legemsøvelser ved det daværende Odense Universitet. Her var Bjarne ansat frem til 2018. Ved idrætsuddannelsen varetog han først og fremmest undervisning og forskning i Legemsøvelsernes Specielle Teori, i Menneskets Fysiologi og især i Boldspil.

Fra 1980’erne var BA særlig optaget af forskning i ældre og fysisk aktivitet, og han var en meget central medarbejder på Danmarks første store tværvidenskabelige ældreforskningsprojekt ”Ældre i Bevægelse”. I dette projekt og i en årrække herefter fulgtes tre grupper af ældre på Fyn med henblik på at forstå sammenhænge mellem fysisk aktivitet og aldring. En interesse Bjarne Andersen fastholdt hele sit aktive arbejdsliv. Hans sidste større udgivelse var sammen med Jørn Hansen ”Fra pensionistgymnastik til senioridræt. Gymnastik- og idrætsaktiviteter for ældre gennem 50 år”, der udkom i 2016.

Bjarne var interesseret i forskning og projekter, der sigtede på trivsel og det gode (sociale) liv, hvad enten det var i forhold til det gode arbejdsliv, eller for borgere i udsatte situationer. Dette kom til udtryk gennem hans store indsats for ”Idræt om Dagen”, som var et projekt og en social bevægelse for åbning af idrætsfaciliteter i dagtimerne for blandt andet arbejdsledige og pensionister. Bjarne var eksponent for at se idræt som andet end præstation. For ham var det sociale samvær mellem mennesker gennem idrætslig aktivitet en drivkraft.

Bjarne var forfatter til flere bøger inden for undervisning, leg og træning i boldspil og idræt, som bliver benyttet på både videregående uddannelser og i skolernes idrætsundervisning. Han har blandt skrevet om tennissportens historie. Som yngre var han en spurtstærk fløjspiller i Tarup-Pårups 1. divisionshold i håndbold og trænede i en periode starten af 1980’erne KIF Koldings håndbold eliteherrer i 1. division. Trods dette lå hans hjerte i det meste af hans liv hos motionisten.

Bjarne havde klæbehjerne. Han glemte aldrig. Han havde en stor historisk interesse for sportsbegivenheder og vidste stort set alt om sportsresultater og sportsudøvere mere end 50 år tilbage. Denne historiske interesse kom også til udtryk gennem hans bog ”Tennissporten en – udviklingshistorie”. Et andet særligt kendetegn ved Bjarne Andersen var hans humoristiske bemærkninger, som blev udbredt ved såvel frokostbordet som ved det utal af møder, han i sit arbejdsliv kom til at deltage i, efter at han de seneste årtier mere og mere helligede sig tillidsmandsarbejdet på SDU.

Som tillidsmand for Magisterforeningen blev Bjarne en højt værdsat medarbejder ved Syddansk Universitet, hvor han var en meget dygtig forhandler og mediator. I sit mangeårige virke som fællestillidsmand på SDU var han kendt for sit engagement for retfærdighed og for sin insisteren på altid at understøtte den svagere part. For den indstilling vandt Bjarne stor respekt hos såvel universiteters øverste ledelse som blandt personalet. Bjarne var i stand til at se en sag fra flere sider og evnede som få at få skabt de gode løsninger og kompromisser i konfliktsituationer. Hans varetagelse af TR-funktionen blev afgørende for, at SDU i hans periode var uden store samarbejdskonflikter og kendetegnet af et godt og stabilt samarbejdsklima og arbejdsmiljø. I mange år var Bjarne en påpasselig og konstruktiv næstformand i Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg, og han sad gennem flere perioder i Syddansk Universitets bestyrelse.

Bjarne var et alsidigt menneske med stor interesse for musik. Han fulgte koncerterne med Odense Symfoniorkester med stor passion. Bjarne var både privat og på arbejde et følsomt menneske, som tænkte på andre før sig selv.

Han elskede naturen og kunne med sin biologiske baggrund fortælle begejstret om selv de mindste strukturer og fænomener. Ofte er vi ved frokostbordet på instituttet blevet belært om blomsteruniversets støvdragere og grifler. Bjarne og hustruen Birgit boede i Morud med Langesøskoven tæt på skov og stor natur, hvor de nød de hyppige vandreture i skoven. Interessen for lystfiskeri blev der desværre alt for ofte ikke tid til.

Bjarne Andersen blev 77 år og efterlader sig hustruen Birgit og børnene Henrik og Lene samt seks børnebørn.

Æret være hans minde.

Jørgen Povlsen og Jørn Hansen
Redaktionen afsluttet: 29.12.2021