Skip to main content

Millioner til forskning der skal gøre danskerne mere fysisk aktive

’Danmark i Bevægelse’ er den største kortlægning af danskernes motiver og muligheder for bevægelse nogensinde. Forskere på SDU's Institut for Idræt og Biomekanik står for undersøgelsen.

Der gennemføres jævnligt gode landsdækkende undersøgelser af både danskernes sundhedsprofil og af deres idrætsvaner. Alligevel ved vi stadig meget lidt om, hvad der får nogle danskere til at bevæge sig meget, mens andre helst ikke bevæger sig mere end højst nødvendigt.

Men det forhold får de danske kommuner og idrættens organisationer nu lejlighed til at blive klogere på via et nyt forskningsprojekt, der kommer til at omfatte hele 400.000 danskere.

Den store mængde data, der indsamles, vil give staten, kommunerne, organisationerne og andre aktører på området en detaljeret viden om, hvordan forskellige borgere motiveres af forskellige muligheder og dermed være et værdifuldt værktøj til at prioritere og planlægge fremtidens indsatser for at skabe et ’Danmark i Bevægelse’.

Kortlægger fysisk aktivitet i alle de danske kommuner

Med en støtte på knap tolv millioner kroner fra Nordea-fonden, vil forskere fra SDU i de næste tre et halvt år kortlægge danskernes bevægelsesvaner og deres motiver og muligheder for bevægelse i projektet ’Danmark i Bevægelse’.

- Vi vil koble data om bevægelsesvaner, adfærd og motiver med data om de muligheder for fysisk aktivitet og idræt, som findes i de enkelte danske kommuner. På den måde får vi et Danmarkskort over potentialet for at få flere danskere i gang med at være mere fysisk aktive, siger Bjarne Ibsen, professor ved Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU.

Bjarne Ibsen leder det team af forskere, der nu vil indsamle og analysere data fra samtlige 98 danske kommuner, og projektet inviterer til et tæt samarbejde med både kommunerne og med idrættens organisationer.

- Vi ønsker at gennemføre undersøgelsen i alle landets kommuner, så hver kommune får en viden om borgernes bevægelsesvaner, og hvor de kan sætte ind for at skabe mere fysisk bevægelse, fortæller han.

Skal gøre det lettere at skræddersy tilbud til danskerne

Formålet med projektet ’Danmark i Bevægelse – motiver og muligheder’ er at bidrage til, at flere danskere oplever glæden ved bevægelse og deltager i idrættens fællesskaber til gavn for dem selv og folkesundheden.

- Projekt ’Danmark i Bevægelse’ vil give enestående indsigter og viden om befolkningen, og hvad der motiverer den til bevægelse. Den kortlægning vil gøre det nemmere for kommuner og idrætsorganisationer at skræddersy tilbud, der giver flere lyst til at bevæge sig,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Projektet omfatter både en forskningsdel bestående af flere sammenhængende undersøgelser og en formidlingsdel, hvor resultaterne af undersøgelserne formidles direkte til borgere organisationer i hver af de deltagende kommuner.

Mere info

Læs mere om ’Danmark i Bevægelse’ her.
Redaktionen afsluttet: 12.05.2019