Skip to main content

Legepladser kan være nøglen til at øge børns fysiske aktivitetsniveau

Et nyt forskningsprojekt i samarbejde mellem Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet og legeplads-virksomheden KOMPAN skal undersøge, hvordan legepladser kan bidrage i kampen mod dalende fysisk aktivitetsniveau blandt 9-12-årige.

Sundhedstyrelsen og verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at børn mellem 5 og 17 år bevæger sig minimum 60 minutter om dagen.

Dog viser både danske og globale undersøgelser, at størstedelen af børn mellem 5 og 17 år ikke lever op til anbefalingerne, og at det for børn over 11 år er gældende for hele 84%.

Børn bevæger sig mindre og mindre, og forskning viser, at det fysiske aktivitetsniveau daler i takt med, at børnene bliver ældre.

Legepladsen som en vigtig spiller

Verdenssundhedsorganisationen WHO peger på leg som nummer ét på listen over måder, der kan aktivere børn, og forskning viser, at børns fysiske aktivitetsniveau under leg øges i legeområder med installerede legeredskaber.

Legepladser inviterer til bevægelse, social interaktion og opfindsomhed. Legepladser er dog som oftest designet med et fokus på børn under 9 år, og den forskning, der er lavet på området, har også fokuseret på de yngre børn.

- Derfor mangler vi forskning, der fokuserer på, hvordan legepladser bruges af de ældre børn. Det er nødvendigt at vi får den viden, hvis vi ønsker at skabe udendørsmiljøer, der aktiverer børn i de aldersgrupper, hvor deres generelle fysiske aktivitet ellers er dalende, påpeger Thea Toft Amholt, der Ph.d.-studerende og projektleder for undersøgelsen.

- Faktisk viser studier, at leg på legepladser er en af de aktiviteter, som børn helt op til 15 år kan lide at bruge tid på, forklarer Thea Toft Amtrup.  


Børn leger på legestativ

 

Vil bruge børnene som medforskere

Det nye forskningsprojekt ”Moving Playgrounds” skal derfor kortlægge, hvordan 9-12-årige bruger legepladser, hvilke former for legeaktiviteter denne aldersgruppe laver, og hvordan de selv synes, legepladser til dem bør se ud.

Forskningsprojektet ”Motivating Playgrounds” vil bidrage med viden om, hvordan børn i aldersgruppen 9-12 år bruger legepladser, hvor de er mest aktive, og hvordan de er sociale på pladserne. Projektet vil bl.a. bruge børnene som medforskere, og gennem interviews undersøge, hvad der motiverer børn til at bruge legepladserne.

Projektet løber over tre år fra 2020 til 2023 og forventes både undervejs og ved projektets afslutning at bidrage med konkret viden og anbefalinger til, hvordan legepladsudviklere, skoler, kommuner og politikere kan bruge legepladser til at øge 9-12-åriges fysiske aktivitetsniveau.


 

Kontaktinfo

Thea Toft Amholt, Ph.d.-studerende
KOMPAN A/S og
Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden Active Living
Syddansk Universitet
tamholt@health.sdu.dk
+45 4242 7323

 

Mere om projektets partnere

Relevante links:
www.activeliving.dk
www.kompan.dk

 

Ph.d.-studerende Thea Toft Amholt
Thea er uddannet psykolog og har beskæftiget sig med børns udvikling, personlighed, bevægelse og leg. Thea skal lede projektet samt udgive og formidle forskningsresultater internationalt og nationalt.

Syddansk Universitet, Active Living
Forskningsenheden Active Living beskæftiger sig bl.a. med, hvordan de omgivelser, vi er i, har betydning for, hvor fysisk aktive vi er. Hovedvejleder Jasper Schipperijn har tidligere undersøgt skolegårdsdesign, fysiske aktivitetsinterventioner og børns bevægelse.

KOMPAN A/S
KOMPAN A/S har i 50 år arbejdet med legepladsinnovation, design og legeværdi. KOMPAN Play Institute ledes af Jeanette Fich Jespersen, og undersøger legeredskabers legeværdi for børn. Play Institute har i samarbejde med flere skoler testet og udviklet legeredskaber.

 

Relevant litteratur

Farooq, M. A., Parkinson, K. N., Adamson, A. J., Pearce, M. S., Reilly, J. K., Hughes, A. R., Janssen, X., Basterfield, L., & Reilly, J. J. (2018). Timing of the decline in physical activity in childhood and adolescence: Gateshead Millennium Cohort Study. British Journal of Sports Medicine, 52(15), 1002. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096933

Godoy-Cumillaf, A., Diaz, A., Álvarez-Bueno, C., Martinez-Vizcaino, V., & Cavero-Redondo, I. (2019). Effects of physical activity interventions on the body mass index of children and adolescents in Latin America: A protocol for a systematic review and meta-analysis. BMJ Open, 9(11). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-030332

Mota, J., Coelho e Silva, M. J., Raimundo, A., & Sardinha, L. (2016). Report Card on Physical Activity for Children and Youth.

 Shores, K. A., & West, S. T. (2008). The relationship between built park environments and physical activity in four park locations. Journal of Public Health Management and Practice14(3), e9-e16.

Sundhedsstyrelsen. (2018). Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt 11-15-årige—National monitorering med objektive målinger. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Fysisk-aktivitet-og-stillesiddende-adfaerd-blandt-11-15-aarige-monitorering-m-objektive-maalinger.ashx?la=da&hash=90ECE68F2E75405171B69B451706EC6529083C33

WHO, W. (2010). Global recommendations on physical activity for health. Geneva World Heal Organ60.

 

Billeder:
Billedekreditering: Copyright © KOMPAN A/S

Fakta

- Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn mellem 5 og 17 år er fysisk aktive 60 minutter om dagen77% af drengene og 80% af pigerne mellem 5 og 17 år og 84% af børn mellem 11 og 17 lever ikke op til anbefalingen

- Leg på legepladser er jf. verdenssundhedsorganisationen, WHO, den bedste aktivitet til at få børn ud og bevæge sig

- Forskningsprojektet ”Motivating Playgrounds” vil over en periode på 3 år indsamle viden omkring denne aldersgruppes brug af legepladser (fysisk og socialt) samt hvad der motiverer dem til bevægelse

Redaktionen afsluttet: 19.05.2020