Skip to main content
DA / EN

Idrætsanlæg skal bygges på viden

Viden skal være en byggestenene, når fremtidens idrætsanlæg opføres. Lokale og Anlægsfonden har i en lang årrække finansieret forskning i idrætsbyggeriers arkitektur og funktionalitet.

Et nyt forskningsprojekt skal tage skridtet videre og undersøge, hvordan forskning og viden fuldt ud kan inddrages i planlægningen af byggerierne.

Et ph.d.-projekt ved Syddansk Universitet skal undersøge, hvordan den nyeste forskning og viden kan inddrages i planlægning og udvikling af nye anlæg til idræt og bevægelse.

I undersøgelsen antages det, at brugen af evidens i planlægning og udvikling af idrætsanlæg højner deres funktionalitet for brugerne. Bygges idrætsanlæg på viden kan sammenhængen mellem de tænkte visioner og den oplevede brug af anlæggene optimeres. Derfor skal det undersøges, hvordan nye idrætsanlæg bliver kvalificeret under planlægningen af dem. Det sker ved at se på både eksisterende idrætsanlæg og idrætsanlæg, der er i udviklingsfasen. Målet er at finde frem til, hvordan det bedst sikres, at systematisk brug af evidens og viden indgår, når idrætsanlæg designes i fremtiden.

Forskningsprojektet bliver forankret i forskningsenheden Active Living ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Det vil løbe over tre år med start 1. august 2015.

Bo Vestergård Madsen, analysechef i Lokale og Anlægsfonden, siger om forskningsprojektet: 
 - ”Forskningsprojektet vil bidrage til Lokale og Anlægsfondens indsats for at kvalificere byggerier ved at inddrage relevant viden, der styrker de funktionelle og æstetiske formål. Desuden kan projektet understøtte en tættere dialog mellem arkitekter, forskere og bygherrer.”

Jens Troelsen, forskningsleder ved Active Living, Syddansk Universitet, siger:
 - ”Undersøgelsen skriver sig ind i en større forskningsmæssig sammenhæng på Syddansk Universitet, hvor vi undersøger de fysiske rammers betydning for idrætsdeltagelse. Med dette ph.d.-projekt får forskningen en ny arkitektonisk vinkel, som vil bidrage til større viden på området.”

Yderligere oplysninger

Bo Vestergård Madsen, analysechef i Lokale og Anlægsfonden, 3283 0344 / 2623 0074

Jens Troelsen, forskningsleder ved Active Living, Syddansk Universitet, 6550 3493 / 6011 3493

Redaktionen afsluttet: 22.06.2015