Skip to main content
DA / EN

Danske forskere undersøger 50.000 europæiske idrætsforeninger

Et spørgeskema skal give værdifuld viden om inklusion og frivillighed i foreningslivet og på sigt skabe bedre vilkår for deltagelsen i idrætslivet.

Et hold forskere fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet sender i nærmeste fremtid et spørgeskema ud til 50.000 idrætsforeninger i ti lande. Det bliver den hidtil største undersøgelse af idrætsforeninger i Europa.

Undersøgelsen vil give et overblik over, hvor mange foreninger, der har særlige indsatser for handicappede, etniske minoriteter og andre grupper, som er underrepræsenterede i foreningsidrætten. Og et indblik i, hvordan de på forskellig måde arbejder med at inkludere disse grupper.

Undersøgelsen skal også kortlægge omfanget af det frivillige arbejde i forskellige lande i Europa.
 ”I Danmark bryster vi os af at have en stærk tradition for frivilligt arbejde – noget som vi genfinder i lande som Norge og Holland, mens lande som Polen og Ungarn antageligt ikke har samme traditioner. Undersøgelsen vil give os det hidtil mest detaljerede indblik i frivilligt arbejde i europæiske idrætsforeninger,” forklarer Karsten Elmose-Østerlund, adjunkt på SDU og en af initiativtagerne til projektet.

Ved at få kortlagt forskelle og ligheder mellem idrætsforeninger i Europa med særligt fokus på social inklusion og frivillighed, giver undersøgelsen informationer, som kan bruges til at fremme graden af frivillighed og øge idrætsdeltagelsen i Europa.

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Institut for Idræt og Biomekanik, SDU står i spidsen for undersøgelsen, som i Danmark bliver gennemført i samarbejde med de tre store idrætsorganisationer DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund. Undersøgelsen er støttet af  EUs Erasmus+ sport program.

”Et stærkt frivilligt foreningsliv kan altid blive bedre”, siger DGIs formand Søren Møller.
 ”Undersøgelsen vil helt sikkert give os værdifuld indsigt i vilkårene for det frivillige arbejde i landets idrætsforeninger. Det er en viden, vi kan bruge i vort arbejde på at forbedre rammerne for de frivillige.”

Samtlige medlemsforeninger under DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund modtager onsdag den 30. september en invitation til at deltage i undersøgelsen.

”I Dansk Firmaidrætsforbund ser vi frem til undersøgelsens resultater. Men hvis vi skal kunne bruge undersøgelsen, er det vigtigt, at så mange som muligt deltager i undersøgelsen. Jeg opfordrer derfor alle foreninger til at svare på spørgeskemaet,” siger Peder Bisgaard, formand for Dansk Firmaidrætsforbund.

Idrætsorganisationerne forventer, at resultaterne kan bruges konstruktivt i deres arbejde med at skabe de bedst mulige vilkår for idrætsforeninger og frivillighed i Danmark.

”Vi tror og håber på, at Danmarks idrætsforeninger vil deltage, og vi kan kun opfordre alle foreninger til at tage positivt imod undersøgelsen. Jo mere konkret viden, vi har om foreningslivet såvel nationalt som internationalt, jo bedre mulighed har vi også for at udvikle idrætten i en positiv retning”, udtaler DIFs formand Niels Nygaard.

Spørgeskemaundersøgelsen indgår i et treårigt europæisk forskningsprojekt, der tager sigte på at producere viden, som kan ruste politikere og organisationsfolk på idrætsområdet til at træffe kvalificerede beslutninger til gavn for idrætsforeninger, frivillige og udsatte grupper i Europa. Læs mere om projektet på: http://www.sdu.dk/SIVSCE.

Foto: Martin Foldgast

Kontakt

Karsten Elmose-Østerlund, adjunkt, Syddansk Universitet, tlf. 21 35 62 94, mail: kosterlund@health.sdu.dk

eller

Bjarne Ibsen, professor, Syddansk Universitet, tlf. 27 28 99 04, mail: bibsen@health.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 27.09.2015