Skip to main content

Innovations- og entreprenørskabspris til Lars Elbæk

Lektor Lars Elbæk modtog i dag DSEB’s Innovations- og entreprenørskabspris for at være den bærende kraft i IOB’s nytænkende bacheloruddannelse i ”Idræt, Innovation og Entreprenørskab”.

DSEB’s Innovations- og entreprenørskabspris på kr. 100.000 uddeles én gang om året til en person eller en institution, som har gjort en særlig indsats for at styrke innovation og entreprenørskab inden for enten de videregående uddannelser, de gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelserne i Danmark.

Prisen blev i år delt mellem to modtagere. Udover Lars Elbæk fra forskningsenheden Learning in Talent and Sport ved Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) blev også DTU’s Skylab hædret.

Se DSEB’s video om Lars Elbæk. 

Anerkendelse af en ildsjæl

Priskomiteen begrundede sit valg af Lars Elbæk sådan:

”Lars Elbæk har været den bærende kraft for studielinjen ”Idræt, Innovation og Entreprenørskab” på bacheloruddannelsen i Idræt og Sundhed på SDU. Det er en nytænkende uddannelse, Lars er en ildsjæl og prisen gives som erkendelighed for dette - og vi håber på, at den kan være med til at inspirere andre til at gøre det samme.”

Lars Elbæk var med til i 2013 at skabe en innovations- og entreprenørskabsuddannelse i SDU-regi med udgangspunkt at målrette idrætsuddannelsen til de idrætslige og sundhedsmæssige udfordringer i vores samfund.

Initiativtager, underviser og vejleder

- Jeg er meget glad for, at Lars Elbæk anerkendes for sit visionære blik, store engagement og faglige ekspertise med den etablering og fastholdelse af innovation og entreprenørskab, som har været omdrejningspunktet på denne vigtige uddannelse i mere end 8 år, udtaler institutleder Jens Troelsen.

Siden er 2013 er det kommet markant til udtryk dels med igangsætning af særskilt uddannelsesretning på bacheloruddannelsen i Idræt og Sundhed, og dels opstart af et nyt fagmodul på kandidatuddannelse i Idræt og Sundhed, der begge udbydes på Syddansk Universitet.

Hertil har Lars Elbæk været effektiv med ansøgninger om tildeling af strategiske puljemidler. Dette har muliggjort et nationalt og internationalt samarbejde, som har understøttet de studerendes læring og indledende erfaringer med startup-virksomheder.

Lars Elbæk har været den initiativtagende, samlende og bærende kraft med undervisning og vejledning på studielinjen ”Idræt, Innovation og Entreprenørskab”, der én studieretning ud af tre på bacheloruddannelsen i Idræt og Sundhed på SDU.

Muligheder for de målrettede

Studielinjen består af 135 ECTS-point fordelt på 9 fagmoduler, og udgør således langt størstedelen af de studerendes undervisning. De cirka 25 studerende, som årligt udklækkes på studielinjen, tilegner sig kompetencer inden for innovation og entreprenørskab med særlig tilknytning til idræt, sport, bevægelse og sundhed.

I forlængelse af bacheloruddannelsen har det også siden 2013 været muligt for de studerende at videreudvikle deres kompetencer inden for innovation og entreprenørskab. På kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed får de studerende undervisning i en række metodefag. For de særligt målrettede studerende er det også muligt at vælge kandidatmodulet ”Idræt og Design”, som på højeste niveau videreudvikler de studerendes kompetencer. Fagmodulet er igennem årene ligeledes blevet fulgt af cirka 25 studerende.

Teknologi som driver i sports- og bevægelsesindustrien

Teknologiudviklingen er blevet en stærk driver inden for sportsindustrien, og de studerende ved IOB’s innovations- og entreprenørskabsuddannelse lærer grundlæggende teknologidesign og programmering af designede koncepter og spil.

Uddannelsen indeholder også indføring i forretningsudvikling for at styrke den entreprenante tilgang og åbne døren for de studerende til selv at skabe en virksomhed. Dette understøttes af et nært samarbejde med start-ups inden for sportsindustrien, der er den for nuværende hurtigst voksende sekter på verdensplan.

Samlet set har op mod 500 studerende fået en universitetsuddannelse baseret på innovation og entreprenørskab foranlediget af Lars Elbæks initiativ og vedholdenhed.

Dette har medført opstart og forsøg på opstart af i alt 39 virksomheder og samarbejde med mere end 50 eksterne virksomheder og organisationer, som tilsammen har givet et synligt aftryk i arbejdet med at skabe morgendagens idræt, bevægelse og sundhed i Danmark.

Kort om Lars Elbæk

  • Født i 1961 
  • Udannet tømrer i 1980
  • Uddannet idrætskandidat 1999 med filosofi som suppleringsuddannelse
  • Har en forskeruddannelse (ph.d.) fra 2010 inden for idrætspædagogik med særligt fokus på brug af digitale læremidler inden for uddannelsen af idrætslærere.
Redaktionen afsluttet: 22.11.2021