Skip to main content
Forskning

Fodbold øger trivsel, læring og sundhed hos tosprogede piger og drenge

Fodboldøvelser og småspil på skoleskemaet er populært hos tosprogede piger og drenge og øger deres trivsel, sundhedsviden og kondition. Det viser et nyt studie fra Syddansk Universitet (SDU) og Aarhus Universitet (AU), der netop er offentliggjort i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Forskerne har undersøgt effekten af skoletræningskonceptet ”11 for Health”, der siden 2016 har aktiveret 30.000 elever i 92 af landets kommuner i det 11 uger lange motions- og sundhedsundervisningsforløb, der udbydes af SDU og Dansk Boldspil-Union.

Konceptet har vist sig at være populært og effektivt til at forbedre trivsel, læring, fysisk form og sundhedsprofil hos elever på 4-6. klassetrin. Nu er virkningen af 11 for Health undersøgt specifikt for 1.122 skoleelever med tosproget baggrund på 5. klassetrin.

- Vi har længe vidst, at ”11 for Health” er et alletiders værktøj til at øge trivsel, læring og sundhed hos skolebørn i hele Danmark, og vi er glade for at se, at det også gælder for børn med tosproget baggrund, udtaler projektleder, Peter Krustrup, som er professor på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, og forsætter:

- Vores nye forskning viser, at ”11 for Health” er populært både for tosprogede piger og drenge, og at programmet har særligt gode resultater for de tosprogede børn, der ikke dyrker idræt i fritiden, og som har det største behov for en sundhedsfremmende indsats.

Et populært koncept som virker på trivsel, læring og kondition

Resultaterne af undersøgelsen viste, at interventionen blev vurderet som underholdende og motiverende for både piger og drenge med tosproget baggrund.

Der var også en positiv effekt på sundhedsviden i forhold til fysisk aktivitet, ernæring, hygiejne og generel sundhed, med samme effekter hos både piger og drenge - både de, som dyrkede idræt i fritiden, og de, som ikke gjorde.

For de børn, som ikke dyrkede idræt ved siden af skolen, viste interventionen en markant positiv effekt på trivsel og kondition, og der blev også konstateret en positiv effekt på kropssammensætning hos de tosprogede børn, som dyrkede idræt ved siden af skolen.


Idrætsaktive tosprogede har højere trivsel og bedre fysisk form

Undersøgelsen gav også mulighed for en direkte sammenligning af de piger og drenge der er idrætsaktive i deres fritid og de der ikke dyrker idræt ved siden af skolen. Her viste det sig blandt andet, at de tosprogede, der spiller klubfodbold, ligger betydeligt højere i fysisk trivsel, mental trivsel og skoletrivsel, og har en bedre kondition end de, der ikke er idrætsaktive i fritiden. Fodbold er blandt de mest populære idrætsgrene blandt tosprogede elever, især blandt drengene.

- Nøjagtigt som i vores undersøgelser af alle børn, peger resultaterne af denne undersøgelse på, at der er positive effekter ved at dyrke foreningsidræt for tosprogede børn, konkluderer Knud Ryom, adjunkt på Aarhus Universitet og førsteforfatter på artiklen.

Han forsætter:
- At vi i denne undersøgelse har set så markante forbedringer blandt de ikke-foreningsaktive tosprogede elever er meget spændende, fordi det fortæller os, at vi med skoleindsatser også kan gøre noget for den gruppe, som har svært ved at være med i foreningslivet.

Om studiet

  • I studiet har forskere fra SDU og AU undersøgt 1.122 tosprogede elever fra 154 skoler, fordelt på 526 piger og 596 drenge.
  • 944 af disse elever deltog i 11 for Health programmet, mens resten indgik i kontrolgruppen.
  • Alle deltagere gik i 5. klasse og i alt 766 (68,3%) var idrætsaktive i fritiden.
  • 11 for Health er et 11-ugers interventionsprogram, som består af 2 ugentlige 45-minutters sessioner med fodboldøvelser, småspil og sundhedsuddannelse om fysisk aktivitet, sund og varieret kost, hygiejne, alkohol, rygning, samarbejde og mental trivsel.
  • Deltagerne blev testet med fysiske tests og udfyldte et spørgeskema ved studiets begyndelse og igen efter 11 uger.
  • Konceptet udbydes i et samarbejde mellem SDU og DBU, og projektet er støttet økonomisk af Nordea-fonden i perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2021.

Den videnskabelige artikel

Ryom K, Christiansen SR, Elbe AM, Aggestrup CS, Madsen EE, Madsen M, Larsen MN, Krustrup P (2021). The Danish “11 for Health” programme raises health knowledge, well-being and fitness in ethnic minority 10-12-year-olds. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sms.14057

Læs mere om projektet

11 for Health projektside hos IOB's forskningsenhed Sport and Health Science (SHS)

11 for Health projektside hos DBU

11 for Health projektside hos Nordea-fonden

Foto:  Robert Wengler


Kontakt

Peter Krustrup, professor i Sport og Sundhed
Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet
Mobil: 21 16 15 30
E-mail: pkrustrup@health.sdu.dk

Knud Ryom, adjunkt
Sundhedsfremme og Befolkningssundhed, Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Mobil: 22 44 20 10
E-mail: knudryom@ph.au.dk


Redaktionen afsluttet: 29.09.2021