Skip to main content
DA / EN

Henning Eichberg bidrager til bog om Etniske lege – en publikation fra Rusland

Henning Eichberg bidrager til bog om Etniske lege – en publikation fra Rusland

I sammenhæng med forskningsprogrammet ”Leg under nye former”, som foregår på Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), har en ny international publikation set dagens lys. Den russiske kulturantropolog Alexey Kylasov udgav i 2012 bogen Ethnosport, som nu er oversat til engelsk og udgivet på forlaget LIT Verlag. Bogen omhandler genkomsten af de gamle lege i Rusland blandt Kalmykkerne, Tatarerne, Burjaterne, Moldoverne, Kosakkerne og andre folkeslag, men også i andre lande verden over, som udtryk for en kulturel ”renæssance” af folkesporten.

Professor emeritus Henning Eichberg har skrevet forord til den engelske udgave af bogen. I dette understreger han, at lege belyser forbindelser mellem folkekultur (ethnos, folk, people) på den ene side og kropskultur (idræt, dans, fest og leg) på den anden. Dette danner en kontrast til den internationale mainstream, som betragter sport som noget abstrakt på linje med andre abstraktioner som “samfund”, “modernitet” og “individ” og uden relation til de grundlæggende kulturelle mønstre.

 

Alexey Kylasov: Ethnosport – The End of Decline. I Bogserien ”Sport: Kultur, Veränderung/Sport: Culture, Change”, bind 29. Forord Henning Eichberg. Zürich, Münster: Lit Verlag. 127 sider. ISBN 978-3-643-90654-0.

Redaktionen afsluttet: 05.11.2015