Skip to main content

Henning Eichberg modtager Jørn Møllers legepris 2015

Jørn Møllers legepris 2015 går til professor emeritus Henning Eichberg. Prisen gives til en formidler, forsker eller legepersonlighed, som på en særlig nyskabende måde arbejder med at fremme forståelsen af at lege.

Henning Eichberg har i flere årtier beskæftiget sig indgående med leg som fænomen, ligesom han i en årrække arbejdede tæt sammen med Jørn Møller, som prisen er opkaldt efter. De seneste år har Eichbergs legeforskning været understøttet af Nordea Fonden. Komitéen bag prisuddelingen har bl.a. vægtet, at Henning Eichberg ”dels evner at motivere unge forskere til at fordybe sig i legens væsen og dels inspirerer den ganske verden ved utallige foredrag om legekultur”.

Institutleder Jørgen Povlsen glæder sig over tildelingen af Jørn Møllers legepris til Henning Eichberg:

 

”Prisen er en stor anerkendelse af Henning Eichbergs imponerende arbejde inden for legeforskning. Prisen tjener samtidig til understregning af det venskab og det faglige samarbejde, der udfoldede sig mellem Henning Eichberg og Jørn Møller, som prisen er opkaldt efter”, udtaler Institutleder Jørgen Povlsen

 

Prisen blev uddelt den 20. november på Gerlev Idrætshøjskole i forbindelse med en konference om  Projekt Byens Leg og forskning i leg. Bag konferencen står Gerlev Legepark og Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet.

 

 

Om prisen

Prisen er oprettet til minde om Gerlev Idrætshøjskoles legeforsker Jørn Møller (1949-2009), hvis forskning bl.a. dannede grundlag for etableringen af Gerlev Legepark i 1998.

 

 

Redaktionen afsluttet: 24.11.2015