Skip to main content

Børn og unge bevæger sig for lidt – trods gode rammer

Det går ikke godt med at få danske børn og unge til at være mere fysisk aktive. Det bekræfter den nyeste opgørelse fra det internationale netværk Active Healthy Kids.

Undersøgelser viser, at kun 10-26 % af danske piger og 17-39 % af danske drenge i aldersgruppen 11-17 år lever op til anbefalingen om at være fysisk aktiv ved moderat til høj intensitet mindst en time om dagen.

- Det er stærkt bekymrende, at en stor del af de ældste børn i så ringe grad er fysisk aktive, mener Thomas Skovgaard, som er leder af Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL), der koordinerer den danske del af undersøgelsen.

- Der knytter sig mange positive kvaliteter til det at have en aktiv dagligdag – og dem går alt for mange af vores børn og unge glip af, siger han.

FIIBL drives i et samarbejde mellem UCL og Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet. Her er Thomas Skovgaard med til at koordinere Active Healthy Kids-DK, der bidrager til det internationale Active Healthy Kids netværk, hvor udviklingen i en række lande angående børns fysiske aktivitetsniveau jævnligt sammenholdes. I 2014 bidrog 15 lande, i 2016 var det 38 lande og i 2018 har 49 lande leveret oplysninger til netværket.

Danmark i den tunge ende i forhold til daglig fysisk aktivitet

Trods flotte vurderinger på en række indikatorer som aktiv transport og foreningsdeltagelse er Danmark placeret i den tungere ende, når det handler om børn og unges daglige fysiske aktivitetsniveau og stillesiddende adfærd i form af skærmtid.

Her deler vi skæbne med lande som Finland, Wales, Frankrig og Canada og må i forskellig grad se os distanceret af fx Slovenien og Holland.
Vurderingerne fra de 49 lande viser samtidig, at mangel på fysisk aktivitet blandt børn og unge samt en stillesiddende hverdag er et globalt problem.

- Sammenligningen på tværs af lande er en inspiration til, hvordan vi i Danmark kommer videre med at få flere børn og unge i bevægelse, forklarer Thomas Skovgaard og uddyber:

- Vi har i Danmark gode betingelser for at fremme børn og unges fysiske aktivitet. Det store flertal tager del i organiseret idræt, og de fleste børn og unge synes, at deres lokalområde er brugbart til fysisk aktivitet. Politisk tages der både nationalt og lokalt løbende en række tiltag på området. Active Healthy Kids-DK viser dog, at initiativerne skal følges i mål. Vi må i fællesskab udvikle fremtidens indsatser på bevægelsesområdet og samtidig sætte fokus på børn og unges tid foran skærmene.

Resultaterne for Danmark er indhentet i et samarbejde mellem FIIBL, Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, UC Syddanmark: Videncenter KOSMOS, Københavns Professionshøjskole, Københavns Universitet: Center for Børn og Natur, Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Skoleidræt, Idan og Faaborg-Midtfyn kommune. Sundhedsstyrelsen deltager som observatør.

Konference i Odense sætter fokus på de danske resultater

Den 26. februar 2019 afholdes en national konference i Odense med fokus på de danske Active Healthy Kids resultater og på, hvad der kan gøres for at få flere børn og unge til at være mere aktive og mindre stillesiddende. 

Det koster 200 DKK at deltage i konferencen. Tilmelding kan ske HER.

Du kan hente en kort version af Active Healthy Kids-DK her.

Læs mere om det internationale Active Healthy Kids netværk her.

Foto: Bo Kousgaard, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Redaktionen afsluttet: 18.12.2018