Skip to main content

Internationalt Udvalg


Det Internationale Udvalg – IOB (IU) har til formål at
koordinere og udvikle de internationale studieaktiviteter ved Institut for Idræt og Biomekanik. Udvalget understøtter også i relevant omfang internationalt orienterede aktiviteter på forskningsområdet.

IU virker som et åbent forum for videns- og erfaringsudveksling – med fokus på de mange internationale dimensioner i universitetsbaseret uddannelse.

IU fungerer i øvrigt som et rådgivende udvalg og refererer til institutlederen.

IU etablerer og koordinerer relevante netværk i såvel nordisk som europæisk og oversøisk regi.

Nordplus-Idrott
IU er koordinator for netværket, der har i alt 22 institutioner som medlemmer. I 2015 har netværket ydet økonomisk støtte til 9 studerende og 28 undervisere. De sidste år har de deltagende institutioner har haft seminar i marts 2014 i Stockholm og november 2015 i København

Mere information på: http://www.sdu.dk/nordplusidrott

 

Udvalget initierer udvikling af uddannelsesudbud rettet mod definerede målgrupper af udenlandske studerende.

Intensive Programmer: Erasmus+
8 udenlandske studerende tog i foråret 2015 del i et særligt intensivt kandidatforløb vedrørende Børn, Unge og Fysisk Aktivitet.
I efteråret 2015 deltog 22 internationale studerende i et andet kandidatiforløb 'Moving in old age - interdisciplinary approaches to the study of ageing'.

Mere information på: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc900_en.htm

Europæisk Bachelor - Fysisk Aktivitet og Livsstil (PALC)
Internationalt udvalg på SDU er en af 6 Europæiske institutioner, som deltager i arbejdet med et nyt bachelor program med fokus på udvikling af stærke kompetencer i relation til sundhedsforbedrende fysisk aktivitet.

Mere information på: http://palc.eu/

Europæisk Master – Sundhed og Fysisk Aktivitet

I samarbejde med universiteter i henholdsvis Italien, Norge, Østrig og Tyskland udbyder Syddansk Universitet en fælles europæisk masteruddannelse med fokus på health enhancing physical activity.

Mere information på: http://www.europeanmasterhpa.it

I den kommende periode har IU bl.a. fokus på at

  • tiltrække dygtige internationale studerende – med udgangspunkt i de studieprogrammer, der står centralt ved IOB,  
  • understøtte professionel vejledning af udgående studerende i forbindelse med planlægning af udlandsophold, 
  • indlejre global health perspektiver i udvalgte studieforløb, 
  • etablere strategiske alliancer om uddannelse med udenlandske universiteter – med fokus på at styrke instituttets bidrag til det fælleseuropæiske uddannelsesrum (European Higher Education Area – EHEA).

Udvalget består af følgende medlemmer

  • Adjunkt Paulo Caserotti 
  • Lektor Karsten Froberg
  • Ph.d.-stipendiat Camilla Larsen
  • Lektor Corrie Myburgh
  • Lektor Thomas Skovgaard (formand)