Skip to main content

Kommunal planlægning af idrætsfaciliteter

Projektets formål


  • Opnå større viden om sammenhængen mellem idrætsfaciliteterne og idræts- og motionsdeltagel­sen med sigte på at give kommunerne et mere vidensbaseret grundlag for at planlægge udbyg­ningen af idrætsfaciliteterne for at fremme deltagelsen i idræt og motion.
  • Skabe perspektiv og metodisk inspiration til andre kommuner og dermed tjene til at opstille en generel metode for sammentænkning af idrætsfaciliteternes funktion og placering og befolknin­gens idrætsmønster.

Projektets varighed: 2009 - 2012

 

Samarbejdskommuner

Høje-Taastrup Kommune

Ringsted Kommune

Slagelse Kommune

Syddjurs Kommune


Ansvarlige forskere

Bjarne Ibsen

Jens Høyer-Kruse 

 

 

Temaer

Sidst opdateret: 19.07.2022