Skip to main content

Uddannelse og undervisning

Forskningsenheden Muskelfysiologi og Biomekanik deltager i/bidrager med viden til følgende uddannelser:

Idræt og Sundhed - Bachelor 
Idræt og Sundhed - Kandidat

Master i Rehabilitering 

European Master in Health and Physical Activity

Medicin - Bachelor 
Medicin - Kandidat

Klinisk Biomekanik - Bachelor 
Klinisk Biomekanik - Kandidat

MoB's medarbejdere varetager undervisning indenfor flg. moduler og områder:

 • Modul 5 "Fra nerve til muskelfunktion" (Bachelor uddannelsen), Institut for Idræt og Biomekanik (IOB), Syddansk Universitet (SDU). 
 • Modul 3 "Basal fysiologi" (Bachelor uddannelsen) IOB, SDU.
 • Testning og testmetoder (Bachelor uddannelsen) IOB, SDU.
 • Fysiologi og Statistik (Bachelor uddannelsen) IOB, SDU.
 • Kandidatmodul "Muscle fatigue and disuse", IOB, SDU.
 • Kandidatmodul "Videnskabelig metode", IOB, SDU.
 • Modul 4 "Muskelfysiologi", Medicin og Biomekanik uddannelsen, SDU.
 • Bachelor modul "Basal Biomekanik", IOB, SDU.
 • Kandidat modul "Muscle function - Resistance training", IOB, SDU.
 • Kandidat modul "Age-related changes in neuromuscular function - Effects of increased physical activity" ved European Master Course 'Aging and Physical Activity', IOB, Syddansk Universitet og IUSM, Rome University.
 • "Neuromuscular adaptation in muscle and tendon in response to health-enhancing physical exercise" og "Muscle Strength Assessment & Testing: Evaluation of mechanical muscle function in sports, rehabilitation, aging and health", European Master Course in Health and Physical Activity, Rome University Institute of Movement Sciences (IUMS), Rom.
 • "Biomekaniske målemetoder" og "Styrketræning: hypertrofi/mekanismer, endokrine faktorer og adaptation, effekt på bindevæv/knogler, neurale adaptationer, RFD og power optimering", Master uddannelsen i Fitness og Træning, Syddansk Universitet.
 • European Master Course i "Aging and Physical Activity", IOB, SDU.
 • "Neuromuskulære adaptationer til aldring - effekt af træning", uddannelseskursus 'Træning af ældre', Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) & Fagforum for Idrætsfysioterapi (FFI), Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet.
 • "Idrætsfysiologi - Hvad sker der med kroppen når man træner", Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), SDU.