Skip to main content

Muskelfysiologiske forskningsområder

En væsentlig del af MoB forskningsenhedens aktiviteter omhandler muskelfysiologiske aspekter relateret til træning, fysisk aktivitet og inaktivitet, samt sygdom og sundhed. Herunder fokuseres på basale mekanismer der linker muskelcellens energiproduktion med energiforbruget og som inkluderer undersøgelse af basale cellulære træthedsmekanismer.

Forskningen foregår i et tæt samarbejde med en række samarbejdspartnere nationalt og internationalt.

Vi bruger forskellige teknikker der involverer forskning på både helkropsniveau (menneske og rotter) til undersøgelser på isolerede enkeltceller, organeller og signalmolekyler.

Med brug af isolerede enkeltfibre kan vi på en unik måde kontrollere det intracellulære miljø og samtidig aktivere muskelfiberen i de enkelte trin af signalvejene der fører til muskelkontraktion. Data fra disse studier viser, at både glykogen indholdet og lokaliseringen, samt mitokondrie-funktionen direkte påvirker de molekylære signalsytemer og er afgørende for normal muskelfunktion. Vi har yderlige vist, at musklens ionbalance og følgende nedsat Ca2+ frisætning er under påvirkning af cellens energistatus (positive og negative modulatorer). Vi har således været i stand til at illustrere hvordan muskel fiberens excitabilitet og Ca2+ regulering er styret af cellens energistatus, hvilket udgør et essentielt element i den generelle cellulære funktion.

   Figur 7

Se også Biomekaniske forskningsområder

Se eksempler på igangværende forskningsprojekter ved MoB.