Skip to main content

Biomekaniske og neuromuskulære forskningsområder

En central del af MoB forskningsenhedens aktiviteter omhandler neuromuskulære og biomekaniske aspekter relateret til fysisk aktivitet og sundhed, hvorunder vi studerer forandringer i muskelmekanisk funktion, neuromuskulær aktivitet, bevægelsesmønster, ledbelastning, og postural balance som optræder ved træning, inaktivitet, immobilisering, aldring, træthed, skade og overbelastning i bevægeapparatet.

De nævnte forskningsaspekter involverer typisk anvendelse af flere samtidige målemetoder, herunder kvantificering af maximal muskelkraft, muskelpower og postural balance under givne bevægelser (kraftplatform, isokinetisk dynamometri, Nottingham power rig), måling af neural muskelaktivitet (EMG), bevægelsesanalyse af ledvinkler og bevægelseshastigheder (kinematisk analyse, goniometri), samt måling og evaluering af muskel-sene-led belastninger ved forskellige typer af bevægelser (inverse dynamics analyse, isoleret vævsbelastning)

Kerneområderne indenfor forskningsenhedens biomekaniske felt udgøres af (i) udvikling, validering og kvalitetssikring af biomekaniske og neuromotoriske analysemetoder, (ii) gennemførelse af biomekanisk-fysiologiske grundforskningsprojekter, samt (iii) gennemførelse af interventions- og træningsstudier samt kliniske studier med fysiologisk sigte, og hvor udvalgte neuromuskulære og biomekaniske aspekter undersøges dels til at få brugbare effektmål for den gennemførte intervention/træning og dels til at belyse de involverede adaptationsmekanismer.

Fiigur 2     Figur 4    Figur 3


Se også Muskelfysiologiske forskningsområder

Se eksempler på igangværende forskningsprojekter ved MoB.