Skip to main content

Forskningsområder

Enhedens forskningsområde er pædagogik og psykologi inden for idræt, bevægelse og sport. Enhedens forskning retter sig særligt imod:

  • idrættens praksis, undervisning og læring
  • sociale relationers betydning for talentudvikling og præstation
  • entreprenørskab og interaktionsdesign i idræt og ’human movement’

Forskningen indenfor disse tre områder har afsæt i praksis og har fokus på anvendelse, udfordring og udvikling af praksis.

 I et samfundsmæssigt perspektiv vil enhedens resultater sætte dagsordenen for fremtidig idrætspraksis og idrætspolitik.

LET’S forskning anvendes i elitemiljøer, på skoler og i sundhedsfremmende og pædagogiske institutioner. LET’S’s forskning sigter mod:

  • udformning af pædagogiske indsatser i skoleidræt herunder bevægelse og læring i skolens øvrige undervisning
  • tilrettelæggelse af træner- og læreruddannelser
  • opkvalificering af idrætsundervisere, sportspsykologer og ledere i sport
  • etablering af innovativ og entreprenant praksis inden for idræt og sundhed

Download roll-up for forskningsenheden "Learning & Talent in Sport" her

Download forskningsstrategi 2015-2020 for "Learning & Talent in Sport" her

 

 

 


Sidst opdateret: 17.11.2020