Skip to main content

Ph.D. forsvar

Ph.D. forsvar ved Cand.scient. Louise Kamuk Storm. Kom og lyt med!

Titel: “Coloured by Culture” Talent Development in Scandinavian Elite Sport as seen from a Cultural Perspective”
Dato: Onsdag d. 29. April 2015 at 14.00 hrs.
Sted: Lab for Leg og Læring, Bygning 39, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M