Skip to main content

Gæsteprofessor i forskningsenheden Idrætspædagogik og Sportspsykologi

Natalia Stambulova bliver en stor gevinst for enheden!

Den 23.11.2015 indleder gæsteprofessor Natalia Stambulova sit første ophold ved forskningsenheden Learning & Talent in Sport ved Institut for Idræt og Biomekanik, SDU.

Ansættelse blev mulig med Kulturministeriets bevilling på 300.000,00 kr. Til ”Visiting professor Dr. Natalia Stambulova” i perioden 01.09.2015 til 31.08.2017.Opgaven som professor Stambulova først og fremmest sigter mod at indgå i er at opretholde en respektabel publikationsrate samt ansøge om og få ekstern finansiering til forskningsprojekter, der dækker enhedens vigtigste forskningsområder, som har fokus på:

  • Innovativ idrætspædagogik
  • Talentudvikling og sportpsykologi
  • Entreprenørskabsuddannelse og innovative teknologier til læring og bevægelse

For at nå enhedens primære mål, er det væsentligt at udvikle og styrke enhedens ressourcer. Natalia Stambulova har en forskningsprofil og publikationsliste, der vil supplerer enhedens profil og kompetence. Hun har tillige forskningsledelseserfaring fra Halmstad Universitet.

Hun vil over de næste to år besøge forskningsenheden 4 gange. Samtidigt vil forskere og forskertalenter få mulighed for at besøge Natalia Stambulova på Halmstad Universitet. Ved disse besøg vil hun medvirke ved enhedens forskningsmøder samt indgå i udvikling af og formulering af projektansøgninger samt supervisere skrivning af forskningspublikationer.

Forskningsenheden er taknemlig for kulturministeriets bevilling og ser frem til at styrke enheden gennem professor Natalia Stambulova aktive medvirken.

For yderligere information:

Lektor Kristoffer Henriksen, tlf: 5190 8192
Lektor, forskningsleder Lars Elbæk, tlf: 2140 1943