Forskningsområder

Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik er en nationalt og internationalt anerkendt enhed for forskning og formidling af evidensbaseret viden inden for smertetilstande i bevægeapparatet i almindelighed og røgsøjlen i særdeleshed.

Enheden indgår aktivt i Instituttets forskningsstrategi og samarbejder med de øvrige forskningsenheder og centre omkring tværfaglige problemstillinger, og udgør den væsentligste leverandør af forskningsbaseret undervisning til uddannelsen af kiropraktorer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

De overordnede forskningstemaer for Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik er: