Skip to main content

Individualized Physical Exercise Training and Enhanced Protein Intake in Older Citizens During Municipality-based Rehabilitation –A Randomized Controlled Trial

I lyset af den betydelige stigning i den ældre befolkning er det vigtigt, at fokusere både på virkningen af de nuværende rehabiliteringsforløb samt interventioner, der kan minimere den aldersrelateret nedgang i fysisk funktion, understøtte selvstændighed og generelt forbedre ældres formåen på alle tre internationale klassificeringer af funktions-, handicap- og sundhedsniveauer (hhv. ICF-niveauer).

Tidligere forskning afslører at muskeltræning og tilstrækkeligt indtag af protein er nøglefaktorer i en vellykket genoptræning af ældre borgere. Nuværende evidens fremhæver dog udfordringer med at få trænet tilstrækkeligt og indtage nok med protein blandt de svageste ældre, hvilket begrænser den potentielle virkning af interventionerne og øger de ældres behov for sundheds- og velfærdsydelser.

Dette forskningsprojekt har til formål, at undersøge effekten af individuelle tilrettelagte, strukturerede interventioner gennem en ny konceptuel model til udarbejdelse af træning i kombination med et øget protein indtag, via et 12-ugers randomiseret kontrolleret forsøg, der udføres i en dansk kommune.

Projektet udføres i samarbejde med stedets sundhedspersonale for en tættere integration mellem forskning og praksis. Resultaterne af denne undersøgelse vil danne basis for forbedring af nuværende rehabiliterings- og behandlingsstrategier for ældre og kunne føre til samfundsøkonomiske fordele for Danmark.

Kontaktperson
Sanel Teljigovic 


Sidst opdateret: 17.11.2020