Skip to main content

Vejen frem

Formålet med projektet er for medarbejdere med muskelskeletbesvær og fysisk krævende arbejde at udvikle af en fælles indsats for arbejdsfastholdelse samt forebyggelse og rehabilitering af muskelskeletbesvær.

Der bliver udviklet redskaber, som ansatte, ledere og praktiserende læger i samarbejde kan anvende til kommunikation i de tidligere faser i en sygefraværsproces.

 

Kontaktperson:
Mette Stochkendahl

Sidst opdateret: 17.11.2020