Tidligere forskningsprojekter

  • Fysisk aktivitet som behandlingsform ved arbejdsbetinget trapezius myalgi: Intramuskulære mekanismers rolle i smertereduktion og funktionsforbedring (FSS). December 2008 – november 2012, Gisela Sjøgaard
  • Effects of specified work site physical activity intervention on musculoskeletal disorders among employees with physical heavy work. A randomized controlled intervention study. FINALE. Marts 2009 – februar 2012, Gisela Sjøgaard
  • Effect of training interventions on muscle responses during occupational tasks among workers with trapezius myalgia. (Lindköping). RAMIN. Januar 2010 – juni 2011, Gisela Sjøgaard
  • Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen. VIMS. December 2007 – november 2011, Gisela Sjøgaard
  • Muskelskeletbesvær hos ansatte med fysisk tunge arbejdsopgaver og betydningen af motion i fritiden eller på arbejdspladsen. April 2009 – marts 2012, Bibi Gram
  • Forebyggelse og rehabilitering af arbejdsbetinget skulder/nakke besvær – et randomiseret kontrolleret interventionsstudie med fysisk aktivitet målrettet mod forbedret skulderfunktion. Januar 2009 – december 2011, Christoffer Andersen
  • Neck pain in Danish military pilots and flight crew – Environmental factors with influence on performance. Juni 2008 – december 2012, Britt Lange.