Skip to main content

Arbejdspladsinterventioner for at reducere tabt arbejdsfortjeneste grundet nakkesmerter blandt kontorarbejdere

Nakkesmerter forekommer hyppigt på mange arbejdspladser og kan medføre tabt arbejdsfortjeneste.

Dette randomiserede kontrollerede studie gennemføres i Australien og tester effekten af en arbejdsplads ergonomisk intervention kombineret med en valideret fysisk træning på produktivitet og graden af nakkesmerte blandt kontorarbejdere.


Kontaktperson:

Gisela Sjogaard

Sidst opdateret: 17.11.2020