Skip to main content

Simon Dyrløv Madsen

Ph.d.-studerende

Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/simonmadsen

Min forskningsinteresse ligger i den brede håndtering af lændesmerter i primærsektoren. Lændesmerter er interessant og relevant, fordi det påvirker rigtig mange danskeres hverdag, men det involverer også rigtig mange aktører og har store samfundsmæssige omkostninger forbundet med behandling og tabt produktion. Det kan ligeledes være et virvar for patienterne, som ikke ved, hvor de skal starte og slutte.

 

Mit kandidatspeciale omhandlede praktiserende lægers samarbejde med kiropraktorer i et kvalitativt studie, og derfra er jeg gået videre med et ph.d.-projekt med blandet metodisk tilgang, der undersøger bl.a. tværfagligt samarbejde, men også den generelle håndtering af lændesmerter i primærsektoren i et multidisciplinært projekt.

 

Formålet er at kortlægge den nuværende håndtering af lændesmerter samt belyse årsagerne til de valgte håndteringsstrategier. Fokus vil blandt andet rettes mod anvendelsen af kliniske retningslinjer, tværfagligt samarbejde og brugen af billeddiagnostik.

 

Min vision er, at vi kan forbedre håndteringen af lændesmerter og hjælpe patienterne gennem sundhedssystemet med en rød tråd, men fordi det omhandler så mange aktører, kræver det også en masse koordinering af information og fælles retning. Det tværfaglige samarbejde er ligeså en udfordring, men det har også et uforløst potentiale.

Simon Madsen portræt