Skip to main content

Mette Jensen Stochkendahl

Lektor

Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/mjensen

Jeg er ansat som lektor i forskningsenheden for Fysisk Aktivitet og Sundhed i Arbejdslivet ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet og som seniorforsker ved Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.

Jeg er uddannet Cand. Manu. i 2002, autoriseret kiropraktor i 2004, og fik min Ph.d.-grad i 2010 fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Forskningsmæssigt er mit hovedfokus på sundhed i muskler og led, især lænderygsmerter og i arbejdspladssammenhænge. Min forskning omhandler problematikker omkring arbejdsfastholdelse, samarbejde mellem aktører ifm. arbejdsfastholdelse samt fysisk træning på arbejdspladsen. Jeg har en særlig interesse i sundhedsvæsnets primær sektor, og digitale sundhedsindsatser der fremmer egenhåndtering hos personer med lænderygsmerter.

Min forskning dækker systematisk planlægning af komplekse interventioner, randomiserede kontrollerede studier, spørgeskemaundersøgelser, systematisk litteraturgennemgange samt kvalitative interviewstudier indenfor arbejdsfastholdelse og sundhed i muskler og led.

Projekter

SelfBACK: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/projects/a-decision-support-system-for-self-management-of-low-back-pain

VEJEN FREM: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/projects/vejen-frem-udvikling-af-en-f%C3%A6lles-indsats-for-forebyggelse-arbejd

Links
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mette_Stochkendahl/research