Forskningsprojekter

Igangværende forskningsprojekter der udgår fra forskningsenheden for muskuloskeletal funktion og fysioterapi og som ikke gennemføres som ph.d.-projekter eller gennemføres ved anden enhed:

Projekt:
Formål:
             
Ansvarlig:
  Knee Arthroscopy Cohort Southern Denmark – KACS 
At undersøge naturalforløbet af selvrapporteret smerte og funktion efter meniskkirurgi med
særlig fokus på betydning af typen af meniskskade (degenerative vs. traumatisk)
Lektor Jonas Bloch Thorlund (cand.scient., ph.d.)

Abstrakt (link)
 
Projekt:
Formål:
             
Ansvarlig:
  Odense Meniscectomy Study oKnee Joint Load – OMSoK
At undersøge effekten af meniskkirurgi på belastning i knæleddet.
Lektor Jonas Bloch Thorlund (cand.scient., ph.d.)
Abstrakt (link)
     
Projekt  

Odense – Oslo Meniscectomy versus Exercise trial - OMEX

Formål:

Ansvarlig 

 

At undersøge effekten af meniskkirurgi i forhold til træning.

Professor Ewa Roos og Nina Kise

Mere om undersøgelsen inkl. SAP