Klinisk-relaterede studier på Nakke-Skulder lidelser og Generaliseret Led Hypermobilitet

Forskningen fokuserer på metode-udvikling, identifikation og behandling af ledskader og neuromuskulære dysfunktioner hos personer med nakke-skulderproblemer og personer med generel hypermobilitet.

NAKKE-problemer:

Igangværende forskning omhandler metode-udvikling og et randomiseret klinisk kontrolleret forsøg med behandling af personer med kroniske nakkesmerter, og gennemføres som et Ph.d.-projekt med fem tilhørende specialer og et udenlandsk samarbejdsprojekt.

SKULDER-problemer:

På området med skulderproblemer vil to Ph.d.-projekter studere kliniske og patientrapporterede undersøgelses-metoder, samt undersøge effekten af ikke-operative behandlingstiltag i multi-center studier, bestående af tre Ph.d.-projekter, seks tilknyttede speciale-projekter samt to udenlandske samarbejdsprojekter.

GENEREL HYPERMOBILITET:

På området med Generaliseret Led Hypermobilitet vil risikofaktorer for smerte udvikling og reduceret fysisk funktion blive undersøgt på såvel børn som voksne med Generaliseret Led hypermobilitet, ud fra tre Ph.d.-projekter, syv tilknyttede speciale-projekter, samt tre udenlandske samarbejdsprojekter.

 

Forskningsansvarlige:

Birgit Juul-Kristensen

Lektor Dr. med.vet, fysioterapeut

Birgit Juul-Kristensen