Skip to main content

Metoder og teknikker

 

 • Fysiske aktivitetsmålinger udvikles løbende og specielt accelerometre til objektive målinger af fysisk aktivitet har været anvendt gennem de seneste 15 år
 • Relativ arbejdsbelastning udtrykt ved puls benyttes i populationsstudierne
 • GPS-målinger foretages og kobles med accelerometer og pulsmålinger
 • GIS-målinger anvendes i kortlægning af transportvaner og omgivelser
 • Blodprøver anvendes til analyser af et stort antal biologiske markører (lipider, cytokiner, insulin m.m.)
 • Konditionsmålinger foretages med direkte og indirekte målinger
 • DXA-skanninger benyttes til fedtbestemmelser og bestemmelse af knogletæthed 
 • Skinfoldsmålinger og antropometri gennemføres med standard måleudstyr
 • Måling af motorik foretages ved hjælp af specifikke testbatterier udviklet til måling af forskellige mål- og aldersgrupper
 • Strain gauge målinger anvendes til bestemmelse af isometrisk styrke.
 • Felttestbatterier anvendes til bestemmelse af muskulær, aerob og anaerob fitness
 • Spørgeskemaer er udviklet til bestemmelse af parametre relateret til sundhedsstatus fortolket i bred forstand, dvs. inklusive kognition, trivsel og social funktion.

Sidst opdateret: 01.03.2021