Skip to main content

Mikkel Hjort

Et forskningsprojekt om planlægningsprocessen af nye motion- og idrætsanlæg med brug af evidens.

Målsætning
Overordnet er formålet med projektet at undersøge, hvordan den nyeste forskning og viden fra andre fagområder bliver inddraget i planlægningen af nye motion- og idrætsanlæg, og om brug af evidens-baseret design har en positiv effekt på projekterne. Hypotesen er, at ved at planlægge nye motion- og idrætsanlæg med brug af evidens kan funktionaliteten målrettes de kommende brugere, og man vil dermed opnå den maksimale brug af anlæggene. På den måde sikre man også, at opsatte visioner bliver efterlevet.

 Beskrivelse
Nye anlægs- og byggeprogrammer har i dag oftest storslående visioner for, hvordan de kan bidrage til at forbedre befolkningens sundhedstilstand og få os til at dyrke mere motion. Ofte er det dog traditionelle tankemønstre, der danner grundlaget for udviklingsprocessen, da der sjældent er tid og ressourcer til nytænkning. Derfor er den innovative planlægningsproces mellem motion- og idrætslivet og arkitekturen stadig et underbelyst emne.
Det medfører, at den nyeste forskning ikke når ud til de praktiserende arkitekter, så forskning ikke bliver implementeret i nye projekter. Projekterne kan derved ikke leve op til de store visioner, der er opsat for dem, da de bygger på traditionel planlægning og kendte løsninger. Fremadrettet vil den manglende brug af evidens medføre, at arkitektfaget ikke udvikler sig optimalt, da planlægningsprocessen ikke bliver inspireret af ny viden og tværfagligt samarbejde. En række forskere peger ligeledes på, at der er en manglende forbindelse mellem praktiserende arkitekter og det akademiske miljø på universiteterne indenfor arkitektur. Således bruger udførende arkitekter ikke den nyeste teori fra forskermiljøet og omvendt.

Projektet er en empirisk undersøgelse af, hvordan evidens inddrages i planlægningen af nye motion- og idrætsanlæg, og derved sikre den tilsigtede brug.

Kontakt: Ph.d. studerende Mikkel Hjort - mhjort@health.sdu.dk / 2511 2114