Louise Stjerne Knudsen

Moving Towards Learning - en undersøgelse af læreres motivation for at anvende bevægelse i undervisningen

Siden 2014 har det været obligatorisk på alle danske folkeskoler, at elever indgår i bevægelsesaktiviteter, der i gennemsnit svarer til 45 minutter dagligt. Bevægelsesaktiviteterne kan være en del af den fagopdelte undervisning, inkl. idræt, eller en del af den understøttende undervisning. Nyere forskning har dog vist, at lærere ikke altid finder det meningsfuldt at integrere bevægelse i undervisningen. Selvom bevægelse antageligvis har en positiv indflydelse på børns læring og koncentration, finder lærere det vanskeligt at integrere bevægelse af god kvalitet, der kan kobles til fagenes læringsmål. Formålet med projektet er derfor dels at undersøge læreres motivation for at anvende bevægelse i undervisningen og dels undersøge, hvordan lærerne kan støttes i at anvende bevægelse som en del af undervisningen. 

Læreren har en vigtig rolle
Der kan være både potentialer og barrierer for at integrere bevægelse i undervisningen, og når bevægelsesaktiviteter bringes ind i en læringskontekst får bl.a. læreren en vigtig rolle. Det er derfor afgørende, at vi forstår og får indsigt i læreres motivation for at anvende netop bevægelse, og for at hjælpe dem på den bedst mulige måde med at gennemføre kvalificerede og passende bevægelsesaktiviteter, er det essentielt, at vi ved, hvordan vi støtter dem i den proces. En viden om læreres motivation er ikke kun gavnlig for lærerne selv, men også for eleverne, der i højere grad kan indgå i bevægelsesaktiviteter, der potentielt kan fremme både sundhed og trivsel. 

Ph.d. projektet løber fra januar 2016 til december 2018 og netop nu planlægges den kvantitative og kvalitative dataindsamling, der afvikles i 2017. Læreres motivation undersøges først og fremmest via et spørgeskema, der omhandler deres motivation. Derudover anvendes en kvalitativ tilgang i form af personlige interviews, der primært har til formål at undersøge, hvilken form for støtte lærerne har brug for. 

For mere info om Moving Towards Learning kontakt: Louise Stjerne Knudsen - lsknudsen@health.sdu.dk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies