Trivsel og Bevægelse i Skolen

Projektet har fokus på at udvikle og afprøve en flerstrenget skolebaseret fysisk aktivitetsindsats. Formålet er at øge børns motivation for og glæde ved bevægelse – for på den måde at styrke deres fysiske selvopfattelse og generelle trivsel. Projektet tager udgangspunkt i ’skolens dagligdag’ og har til hensigt at udvikle forslag til indsatser og aktiviteter, der kan iværksættes på mange af landets skoler. Der er i særlig grad fokus på såkaldte idrætsusikre skoleelever – altså elever med en usikker fornemmelse for deres kropslighed og/eller begrænset lyst til/oplevet sikkerhed med at bevæge sig. Overvægt, dårlig kondition og motoriske vanskeligheder kan spille en rolle, men er ikke en direkte forudsætning for at være idrætsusikker. 

 

Film til elever og lærere, der er med i forskningsprojektet

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies