Skip to main content

Udvikling af shelterfriluftsliv

Udvikling af shelterfriluftsliv

Udvikling af shelterfriluftsliv i Danmark

Rekreativt shelterfriluftsliv er i stigende grad blevet populært i Danmark, og flere og flere benytter sig af mulighederne for primitiv overnatning på de mange shelterpladser rundt om i landet. Trods de positive udviklingstendenser, så er den systematiske viden om shelterfriluftsliv meget begrænset, hvilket dette projekt forsøger at råde bod på.

Formålet med projektet er at styrke vidensgrundlaget for den praktiske planlægning og udvikling af shelterfriluftsliv, så der kan tilbydes endnu mere attraktive rammer til gavn og glæde for alle der måtte søge gode overnatningsoplevelser i det fri.

Første del af afrapporteringen fra projektet kan hentes her

I denne rapport besvares fire centrale spørgsmål: 

  1. Hvem er shelterbrugerne? 
  2. Hvad motiverer brugerne til shelterfriluftsliv? 
  3. Hvordan bruges shelterpladserne? 
  4. Hvilke rammer for shelterfriluftsliv foretrækker brugerne?

Anbefalinger til hvordan der skabes gode rammer for shelterfriluftsliv kan findes her

 

Projektet foregår i et samarbejde mellem Active Living, Center for forskning i Idræt, Sundhed og civilsamfund og Trente Mølle Naturskole. Projektet gennemføres med støtte fra Friluftsrådet, Kulturministeriets Forskningsmidler og Lokale- og Anlægsfonden. 

 

Projektmedarbejdere

Jan Arvidsen (jarvidsen@health.sdu.dk / 2244 2018)
Mathilde Skov Kristensen
Karsten Elmose-Østerlund

Evald Bundgaard Iversen 

 

Indsigt i shelterfriluftsliv

Læs nyeste rapport fra projektet "Udvikling af shelterfriluftsliv i Danmark - Brug, formidling og organisering"

Læs her

Gode rammer for shelterfriluftsliv

Læs første del af afrapporteringen

Læs mere

7 anbefalinger til at bygge gode shelters

Se de 7 anbefalinger og eksempler fra Lokale og Anlægsfonden på shelterfaciliteter.

Læs mere