Skip to main content

Naturlig Teknik

Naturlig Teknik

Naturlig Teknik vil styrke viden om børn og unges brug af teknologi i naturen. Projektet undersøger, hvad der bruges af teknologi i naturen, og hvad det gør ved børn og unges naturoplevelser.

Om Naturlig Teknik

Forskningen i projektet Naturlig Teknik beror på den antagelse, at smartteknologien ikke bare trækker os væk fra naturoplevelser, men også kan bruges aktivt til at engagere børn og unge i flere naturoplevelser. Vi undersøger derfor, i hvilket omfang og hvordan smartteknologien i 2020 er koblet til involverende brug, der foregår i naturen.

Målet med Naturlig Teknik er at styrke viden om, hvordan teknologi aktivt får flere børn og unge mere ud i naturen. Vi undersøger både anvendelsen af teknologi (fx hvor ofte/hvor længe), aktiviteter (hvad foregår der), og oplevelse af naturen, motivet for brugen og præferencer. 

Naturoplevelsen er derfor i vores undersøgelse tæt knyttet til aktiviteter. Vi er særligt optaget af den brug, der finder sted i fritiden og som børn og unge i højere grad selv styrer, men inkluderer også brug, der finder sted indenfor mere organiserede rammer som fx undervisning i skolen.

Partnere

Naturlig Teknik er en del af det tværdisciplinære Center for Børn og Natur, og det er støttet af Nordea-fonden. 

Naturlig Teknik er forankret på DPU, Aarhus universitet. SDU er secondpartnere i projektet og bidrag blandt andet med spørgeskemaundersøgelser og interviews omhandlende børn og unges selvinitierede brug og oplevelse i forbindelse med brugen af teknologi i naturen.

Medarbejdere

På SDU
Jonas Vestergaard Nielsen, ph.d. og post doc. 

På DPU
Theresa Schilhab, dr. pæd. & lektor
Gertrud Lynge Esbensen, antropolog & ph.d. 

Kontakt

Jonas Vestergaard Nielsen 
jvestergaard@health.sdu.dk
Ny rapport

Læs den seneste rapport "Børn og unges brug af teknologi til naturoplevelser"

Læs her

Naturlig Teknik

Besøg projektets egen hjemmeside!

Læs mere