Skip to main content

Baggrund

En lang række undersøgelser dokumenterer værdien af aktiviteter i natur og naturoplevelser i forhold til sundhed, samt i forhold til udvikling af motorik, sociale kompetencer og identitet. 

Sammenlignet med tidligere er flere voksne danskere aktive i uderummet, hvorimod naturen og uderummet har mistet betydning som social mødeplads og sted for børn og unge i fritiden. 

Nyere studier viser, at de fysiske rammer har stor betydning for brugernes naturoplevelser og deltagelse i idræts- og friluftsaktiviteter, samt at det er muligt at få naturoplevelser også i anlagte faciliteter og miljøer. Særligt i forhold til gruppen af børn og unge er den eksisterende viden om disse forhold imidlertid begrænset.

Mål med projektet

Målet med projektet er at styrke videngrundlaget om børn og unges forhold til naturen og deres friluftsliv i hverdagen, for på denne baggrund at udvikle og afprøve nye metoder til at inspirere børn og unge til en sund og aktiv livsstil med naturoplevelser, naturforståelse og friluftsliv. 

Projektet vil have betydning for såvel planlægning, udvikling og formidling af faciliteter og områder i naturen, som for organisatoriske og pædagogiske tiltag til udvikling og fremme af børn og unges friluftsliv.

Projektet arbejder ud fra en socialøkologisk teoriramme og knytter an til forskningstraditionen Active Living. I forhold til andre studier adskiller projektet sig ved at fokusere på gruppen af børn og unge, ved at have et særligt fokus på naturen, landskabet og særlige steder, samt ved at arbejde tværvidenskabeligt og inkludere praktisk intervention.

Design

Projektet består af to hoveddele:

  • Et forskningsprojekt
  • Et interventionsprojekt

I forskningsprojektet undersøger og diskuterer vi fire forskningsspørgsmål: 

  1. Hvordan og i hvilket omfang er børn og unge i Danmark aktive i naturen i fritiden og hvilke begrænsninger for aktivitet kan identificeres?
  2. Hvorfor er børn og unge aktive i naturen, og hvilken betydning har friluftsliv og naturoplevelser for børn og unge?
  3. Hvilken betydning har de fysiske rammer for børn og unges friluftsliv?
  4. Hvordan kan man fremme børn og unges friluftsliv fx med strukturelle tiltag?

På baggrund af resultaterne fra forskningsprojektet udvælges og implementeres en række konkrete interventionsprojekter, som følges op af forskningsmæssig evaluering og dokumentation. 

Implementering af de konkrete ideer vil handle om udvikling af steder, faciliteter og anlæg, som inspirerer børn og unge til at være aktive i naturen, samt om aktivering af steder og eksisterende muligheder gennem pædagogisk og organisatorisk udvikling og innovation.

Tidsplan og formidling

Forskningsprojektet startede i efteråret 2014 og afsluttes forår 2018. Anden del starter i foråret 2018 og implementering, evaluering og dokumentation vil ske i perioden frem til efterår 2020.

Der er gennem hele projektet stort fokus på inddragelse af brugergrupper og videnaftagere, samt på hvordan resultaterne kan omsættes til praksis, bl.a. ved afholdelse af udviklingsworkshops, seminar og afsluttende konference.

Projektet vil blive afrapporteret i en afsluttende rapport og i kraft af deltagelse og oplæg på konferencen Vores natur kalder – om børn og unge, natur og friluftsliv i en bæredygtig verden

 

NatureMoves er støttet af: 

 

 

 

 

 

 

 

Læs rapporten 'Sociale mødesteder i naturen'

Søren Andkjær & Astrid Hadberg, 2017

Læs her

Læs rapporten 'Børn og unges hverdagsfriluftsliv'

Søren Andkjær, Jens Høyer-Kruse & Jan Arvidsen, 2016.

Læs her

Nyhedsbreve fra NatureMoves

Hold dig opdateret på projektet og kommende udgivelser

Læs her

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra NatureMoves

Tilmeld

Udgivelser

Her kan du finde nyeste Vidensblade, rapporter og udgivelser fra NatureMoves

Læs mere

Sidst opdateret: 05.02.2020