Skip to main content

Nyhedsbrev 3

Læs mere om NatureMoves-projektets afsæt

Hvad laver børn og unge i naturen – hvor, hvorfor, hvordan og evt. hvorfor ikke?

Spørgeskemaundersøgelsen i projektet NatureMoves er skudt i gang. 4 kommuner, 43 skoler og ca. 3000 børn og unge i alderen 10-15 år deltager i undersøgelsen.

Første del af forskningsprojektet i NatureMoves er en spørgeskemaundersøgelse, som skal skaffe viden om mønstre og tendenser i børn og unges aktive udeliv samt deres ønsker til natur, landskab og faciliteter.

Spørgeskemaundersøgelsen er nu startet op i en række særligt udvalgte kommuner og skoler. Skoler i Rudersdal, Ringkøbing, Skjern, Kolding og Odense deltager i undersøgelsen. Samlet set regner vi med, at omkring 3000 børn i 5. og 8 klasse vil komme til at svare på spørgeskemaet. I alt deltager 43 skoler i undersøgelsen.

Som en del af undersøgelsen får elevernes forældre også mulighed for at svare på et spørgeskema om deres vaner og præferencer ift. natur og friluftsliv. Forældrenes svar skal bruges til at validere børnenes svar samt give viden om betydningen af forældres vaner ift. børnenes aktive udeliv.

I forlængelse af spørgeskemaundersøgelsen tilbydes skolerne et særligt undervisningsforløb med ny viden, diskussion og udendørsaktiviteter. Eleverne på de skoler med størst svarprocent vil få en præmie i form af en spændende aktivitetsdag i naturen arrangeret af en gruppe kompetente og engagerede idrætstuderende fra Syddansk Universitet.

Valg af design og metoder i spørgeskemaundersøgelsen er udførligt beskrevet og diskuteret i Vidensblad 2, som kan findes under 'Publikationer'. I de kommende nyhedsbreve vil vi orientere om status for besvarelsen af spørgeskemaerne.

Resultaterne fra spørgeskemaet vil blive offentliggjort på projektets hjemmeside i vidensblade som en selvstændig rapport i SDUs Movement-serie samt i artikelform. Endelig vil resultaterne indgå i arbejdet med projektets del 2, hvor nye inspirerende rammer og faciliteter i naturen skal udvikles. Målet er, at de unge på sigt kommer mere ud i naturen, bliver mere aktive og dermed får skabt grundlaget for en sundere livsstil.