Nyhedsbrev 1

Læs mere om første del af NatureMoves-projektet

Under nyheder vil vi løbende og med en vis regelmæssighed indsætte korte nyhedsbreve. Dette er det første af slagsen.
Derudover vil der her – også med en vis regelmæssighed – blive publiceret vidensblade (i alt ca. 10 stk.) med mere fagligt stof og med løbende formidling af projektets fremdrift og resultater gennem hele projektperioden.

Projektet er skudt godt i gang, og der har været en del medieomtale. Projektgruppen er etableret (se medarbejdere), og vi har god kontakt til bl.a. projektet Barn og Natur i Norge (se samarbejde – internationalt netværk).

Første del af projektet er en stor kvantitativ spørgeskemaundersøgelsen, som angår projektets første to forskningsspørgsmål:
1) Hvordan og i hvilket omfang er børn og unge i Danmark aktive i naturen i fritiden, og hvilke begrænsninger for aktivitet kan identificeres?
2) Hvorfor er børn og unge aktive i naturen, og hvilken betydning har friluftsliv og naturoplevelser for børn og unge?

Planen er i løbet af foråret 2015 at gennemføre en stor spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 2-3000 børn og unge i alderen 10-15 år (5. og 8. klassetrin) samt deres forældre. Vi arbejder i øjeblikket på at udvikle og teste spørgeskemaer til begge grupper samt udvikle en strategi til udvælgelse af og kontakt til respondenter.

Intentionen er strategisk at udvælge et antal kommuner ud fra to forhold: socioøkonomiske data og naturindhold i kommunen. Begge disse forhold formodes at have betydning for deltagelsen i aktivt udeliv og friluftsliv.
De udvalgte kommuner vil blive kontaktet via skole- og fritidsforvaltningen, og håbet er at opnå deltagelse fra alle børn og unge i 5. og 8. klasse i de udvalgte kommuner.

Jan Arvidsen, som er med i projektgruppen, har indsendt projektansøgning til Ph.d.-studienævnet om projektet NatureMoves? Exploring Everyday Relations between Children and Selected Places in Nature. Ph.d.-projektet omhandler en væsentlig del af NatureMoves' kvalitative del og er planlagt til at starte april 2015. Planen er endvidere at knytte et antal specialestuderende til projektet.

Kommuner, skoler, lærere, studerende og andre, som finder interesse i projektet, er velkommen til at henvende sig og få mere information.

2014-12-04, Søren Andkjær