Skip to main content

Mobil-fri-kvarter

Mobil-fri-kvarter

Projektet Mobil-fri-kvarter er udformet som et eksperiment, der går ud på, at elever i 4.- 6. klasse skal aflevere mobiltelefonen, når de møder ind om morgenen. Som en del af eksperimentet undersøges, hvad der sker med elevernes bevægelsesadfærd og sociale interaktion i frikvarteret.

Om Mobil-fri-kvarter

Projektet Mobil-fri-kvarter er udformet som et eksperiment. Eksperimentet går ud på, at alle børn i 4.-6. klasse skal aflevere deres mobiltelefon til deres lærer om morgenen, når de møder ind. De får telefonen tilbage, når de har fri. Eksperimentet løber henover en fem-ugers periode på udvalgte skoler på tværs af landet. Som en del af eksperimentet vil vi undersøge børnenes bevægelsesadfærd og sociale interaktion i frikvarteret før og under eksperimentet.

Hvorfor laver vi eksperimentet?

Børns brug af mobiltelefoner i frikvarteret debatteres ofte. En diskussion, som på nuværende tidspunkt, er meget holdningsbaseret. Der findes nemlig ingen danske eller udenlandske forsknings-undersøgelser, som har undersøgt effekten af et mobilfrit frikvarter på børns frikvartersadfærd. Den viden efterspørges derfor i høj grad. Forskningseksperimentets overordnede ambition er således at bidrage med viden til brug for planlægning af fremtidige beslutninger og aktiviteter, som kan forbedre børns fysiske, mentale og sociale sundhed.

Hvordan undersøger vi?
Undervejs i eksperimentet følger forskere eleverne med systematiske observationer af deres bevægelsesadfærd og sociale interaktion i frikvartererne. Derudover indsamler projektet data via spørgeskemaer før og under eksperimentet. Projektet gennemføres af forskere fra Forskningsenheden Active Living ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU med støtte fra Nordea-fonden. Projektet løber fra november 2019 til april 2021.

Kontakt

Charlotte Skau Pawlowski
Lektor, Forskningsenheden Active Living
Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Mail.: cspawlowski@health.sdu.dk
Tlf.: 61 66 50 06

SDU-forskere undersøger effekten af mobilfrie frikvarterer!

Forskere fra Syddansk Universitet (SDU) indleder nu et forsøg, der for første gang skal afdække, om mobilfrie frikvarterer øger børn og unges fysiske aktivitetsniveau.

Læs nyhed!