Skip to main content

DeRUde

DeRUde

Dementes Rehabiliterende Udeområder: Brugerbaseret indretning af udeområder som rehabiliterende indsats for plejehjemsbeboere med demens.

Om projektet

Formålet med projektet er at skabe ny viden om brugerbaseret indretning af udeområder som rehabiliterende indsats for plejehjemsbeboere med demens. Dette opnås via følgende delmål:

 

  1. Kortlægning af evidens, gældende guidelines, og best-practice for demensegnede udeområder som rehabiliterende indsats, samt brugerinvolverende tilgange med demensramte patienter.
  2. Udvikling og samskabelse af en rehabiliterende intervention på et plejecenter for demente, ved renovering af deres udeområder via brugerinddragelse af beboerne, pårørende samt plejepersonale.
  3. Implementering af de renoverede udeområder via aktivitetsudvikling samt oplæring af plejepersonalet i gennemførelse af de rehabiliterende indsatser i udeområderne.
  4. Evaluering af interventionen samt udvikling af et best-practice inspirationskatalog.

Projektet skal munde ud i et inspirationskatalog som kan bruges aktivt som redskab af kommuner og plejecentre i Danmark, hvis de er interesseret i at arbejde med rehabilitering i udendørsområder for plejehjemsbeboere med demens.

 

Kontakt

Tanja Schmidt, Post doc. 
Active Living Enheden

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet 

 

Projektmedarbejdere

Jens Troelsen, Professor, Active Living Enheden

Jasper Schipperijn, Lektor, Active Living Enheden
Akademisk medarbejder, 
Louise Stjerne Knudsen

 

Partnere

Prof. MSO, Ulrika Stigsdotter og Dorthe Varning Poulsen, Forskningsenheden Natur, Sundhed & Design, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet

Ass. prof., og overlæge, Lene Wermuth, Neurologisk Afdeling, Demensklinikken, OUH

Høns og havearbejde skal hjælpe ældre med demens

Hvordan kan plejecentres grønne udeområder designes, så de har en rehabiliterende effekt på ældre med demens?

Læs nyhed!