Skip to main content

Bevægelse i krise?

Bevægelse i krise?

Læs mere om projektet Bevægelse i krise?

Om Bevægelse i krise?

Den 11. marts 2020 lukkede Danmark ned grundet en hastigt spredende global COVID-19 pandemi. Danskerne fik forbud mod at samles mere end ti personer og arbejdspladser, skoler, foreninger, klubber og fitnesscentre blev lukket for fysisk adgang. Danskerne blev i det øjeblik kastet ud i en radikalt forandret hverdag, som antages at påvirke deres bevægelsesadfærd.


Projektet Bevægelse i krise? er et mixed methods studie bestående af en spørgeskemaundersøgelse og en interviewundersøgelse som gennemføres i perioden 3.-15.april 2020, hvor Danmark er fuldt nedlukket.

 

Hvorfor laver vi undersøgelsen?

Vi ønsker at undersøge hvordan nedlukningen af Danmark i forbindelse med COVID-19 påvirker danskernes bevægelsesadfærd. Undersøgelsen har dels til formål at kortlægge den danske befolknings bevægelsesadfærd, dels et dybdegående sigte i forhold til at forstå̊ underliggende mekanismer som ligger til grund for forældres rolle i forbindelse med de ændrede rammer og strukturer for at bevæge sig i familien. Dette med henblik på at undersøge eventuelle læringsmæssige gevinster som kan bidrage positivt til danskernes bevægelsesadfærd efter genåbning af Danmark, eller ved en eventuel efterfølgende gen-nedlukning.

 

Hvordan undersøger vi?

Spørgeskemaundersøgelse gennemføres elektronisk og opbygges med en række baggrundsvariabler (fx køn, alder, uddannelsesniveau, arbejdsform mv.) Desuden indeholder skemaet en række spørgsmål gående på hvor meget, hvor og med hvem man bevæger sig før og under corona-nedlukningen samt motiver og barrierer for bevægelse. Undersøgelsen er målrettet alle bosat i Danmark fra 15 år. Et direkte link til undersøgelsen distribueres via et Facebook opslag på Institut for Idræt og Biomekaniks facebookside, hvorfra folk opfordres til at deltage og dele opslaget. Blandt spørgeskemadeltagere med børn i skolealderen (7-15 år), udtrækkes 10 personer med divergerende baggrundsvariabler til et interview som gennemføres som videosamtale. Interviewet inkluderer bl.a. spørgsmål om forældre føler et større ansvar for at deres børn for sig rørt, og hvad de har lært i denne nedlukningsperiode omkring familiens bevægelsesmønster, som kan bidrage til familiernes bevægelsesadfærd efter genåbning.

Projektet løber fra april 2020 til august 2020.

 

Kontakt

Charlotte Skau Pawlowski
Lektor, Forskningsenheden Active Living

Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Mail.: cspawlowski@health.sdu.dk
Tlf.: 61 66 50 06

 

Danskernes bevægelsesadfærd er endnu mere skæv under corona-nedlukningen

Læs nyhed!