Skip to main content

Om ASFALT 2

Syddansk Universitet (SDU), Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og gadeidrætsorganisationen GAME ønsker med samarbejdet i ASFALT 2 (2021-2023) at bidrage til at mindske social ulighed i sundhed ved at fremme fysisk aktivitet og deltagelse i idrætsfællesskaber blandt 10-15-årige børn og unge i udsatte boligområder.  

Projektet er en naturlig forlængelse af ASFALT 1 (2018-2020), hvor GAME og SDCC udviklede indsatsen GAME Community. Indsatsen sigter mod at skabe tættere bånd mellem GAME’s aktiviteter og lokalsamfundet. Det skal bidrage til øget motivation og lokal opbakning til børn og unges deltagelse i idrætsfællesskaber i udsatte boligområder gennem en peer-to-peer tilgang, hvor unge frivillige (Playmakere) uddannes til at drive gratis og åbne gadeidrætstilbud.

GAME Community er en helhedsorienteret lokalsamfundsindsats, der iværksætter uddannelse af og støtte til Playmakere, aktiviteter målrettet idrætsuvante piger og inddragelse af lokalsamfund og forældre. Målsætningen for GAME Community er, at der i 2023 deltager 2.000 børn og unge i gadeidrætsaktiviteter, heraf 50 % piger. En evaluering, drevet af SDCC og SDU, vil skabe viden om hvorvidt, hvordan og hvorfor indsatsen opnår sine mål.

I ASFALT 2 implementeres og evalueres GAME Community i minimum 20 boligområder over hele landet. Evalueringen vil belyse målgruppens deltagelse, fastholdelse, fysisk aktivitetsniveau og betydning af idrætsfællesskaber. Der vil være et særligt fokus på virksomme mekanismer ift. at tiltrække og fastholde idrætsuvante piger i fysisk aktivitet. Indsatsens implementering, mekanismer og kontekst belyses ved brug af både kvalitative og kvantitative metoder.

Samarbejdet

Samarbejdet i ASFALT 2 er mellem GAME, der implementerer GAME Community, og SDU og SDCC, der evaluerer indsatsen ved at skabe viden om virkninger og mekanismer, med henblik på at undersøge hvorvidt, hvordan og hvorfor indsatsen når sine mål. Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden.

Medarbejdere

  • Cecilie Karen Ljungmann, ph.d.-studerende, Institut for Idræt og Biomekanik og Sundhedsfremmeforskning, SDCC
  • Charlotte Skau Pawlowski, Lektor, ph.d. Institut for Idræt og Biomekanik
  • Jens Troelsen, Professor, forskningsleder, Institut for Idræt og Biomekanik
  • Charlotte Demant Klinker, Teamleder, Senior forsker, Sundhedsfremmeforskning, SDCC
  • Julie Hellesøe Christensen, ph.d.-studerende på ASFALT 1, post doc på ASFALT 2, Sundhedsfremmeforskning, SDCC
  • Nikoline Olsen, Senior Manager, GAME

Kontakt

Cecilie Ljungmann
Ph.d. på ASFALT 2
Mail.: cljungmann@health.sdu.dk / cecilie.karen.ljungmann@regionh.dk

Charlotte Skau Pawlowski
Forskningsenheden Active Living
Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Mail.: cspawlowski@health.sdu.dk

Foto: Colourbox 

10 millioner til at bekæmpe social ulighed i idrætsdeltagelse

Læs mere om projektet

Sidst opdateret: 05.10.2021