Skip to main content

Afsluttede projekter

Afsluttede projekter

Afsluttede forskningsprojekter

 • Plug N Play var et midlertidigt aktivitets- og idrætsområde i Ørestad Syd, der huser mange forskellige faciliteter og bruges af både skoler, foreninger og privatpersoner. Projektets formål var en evaluering af brugen af Plug N Play’s faciliteter samt dens typiske brugere, ved brug af systematiske observationer samt interviews med brugerne og tilknyttede foreninger. Dette var med henblik på en vurdering af tiltag, der med fordel kan etableres i den nye Asger Jorns Allé i Ørestad Syd. Projektet blev afsluttet i januar 2016.   Kontakt: Lektor, Jasper Schipperijn
 • IPEN Adolescent-Denmark projektet, er en del af et internationalt samarbejde mellem 10 andre lande, der har til formål at undersøge associationer mellem objektive og subjektive målinger af det byggede miljø og fysisk aktivitet blandt unge. Der er særligt fokus på aktiv transport til og fra skole og hvordan de fysiske rammer, samt sociale relationer (familie, venner) påvirker denne adfærd. Projektet har til hensigt at få større viden omkring hvilke faktorer i det byggede miljø der påvirker unges transportadfærd. Projektet blev afsluttet i 2015. Kontakt: Lektor, Jasper Schipperijn

 • En God Omvej – Bevægelse i lokalområdet havde  til formål at sætte fokus på, hvordan de fysiske rammer kan skabe bedre vilkår for det aktive og sunde hverdagsliv, der hvor borgerne bor eller færdes dagligt ved at etablere mindre aktivitetsområder lokalt i ni danske kommuner. Fokus var på at udvikle nye og kreative eksempler på aktivitetsområder, som kan inspirere og kopieres af mange, og som ikke nødvendigvis kræver mange anlægskroner at realisere. Kontakt:  Charlotte Skau Pawlowski, cpawlowski@health.sdu.dk /  61665006. Læs mere om projektet på engodomvej.dk

  Projektet blev støttet af  Realdania og Lokale- og Anlægsfonden (LOA. Der er udgivet 10 rapporter om projektet En God Omvej i rapportserien MOVEMENTS.

 • School yards, Playspot, Active transport, Club fitness and Environment (SPACE) (januar 2009-december 2013). Projektet var et interventionsstudie, der undersøgte fysiske og organisatoriske rammers betydning for fysisk aktivitet blandt 11-15-årige. Ca. 1.350 unge fordelt på 14 skoler indgik i projektet. Der blev gennemført observationsstudier, objektive og subjektive målinger samt foretages proces- og sundhedsøkonomiske analyser. Kontaktperson: Jens Troelsen
 • Når Byen Bevæger Børn (NBBB) (januar 2009 – december 2013). Projektet var et interventionsstudie, der belyste effekten af et områdeløft på 11-15-årige børns fysiske aktivitetsniveau og bevægelsesmønstre i og omkring Haraldsgadekvarteret i København. Ca. 550 elever deltog fordelt på tre skoler. Eleverne udfyldte et spørgeskema og logbog samt bar i syv dage accelerometer og GPS. Kontaktpersoner: Charlotte Demant Klinker.

 • Bikeability: Cities for zero emission transport and public health (januar 2010 – december 2013). Projektet var en del af et større projekt, der i samarbejde med Aalborg Universitet og Københavns Universitet undersøgte potentialer og barrierer for cykling som transportform. På baggrund af GIS-analyser, GPS-målinger og kortlægning af rutevalg blev der udviklet et bikeability-indeks for de forskellige områders egnethed for cykling som transportform. Kontaktperson: Thomas Madsen. 
 • International Physical Activity and Environment Network Study (IPEN) (marts 2011 – december 2014). Projektet var som del af et internationalt forskningsprojekt, en national undersøgelse af udvalgte byområders muligheder og barrierer for rekreativ og transportrelateret fysisk aktivitet. 600 borgere udfyldte spørgeskema, hvoraf 300 bar accelerometer i kortlægning af sammenhænge mellem fysisk aktivitet og områdets beskaffenhed. Kontaktperson: Lars Breum Skov Christiansen
 • TRYG i naturen - Risiko og sikkerhed i forbindelse med friluftsliv (oktober 2010 – oktober 2012). I projektet blev sikkerhedsforholdene for friluftsliv i det kystnære område med inddragelse af såvel kvantitative som kvalitative metoder analyseret. Undersøgelsen havde til formål at øge den forskningsmæssige viden om sikkerhed og risiko ved friluftsliv samt udforme konkrete anbefalinger til udvikling og implementering af fremtidige strategier på området. Kontaktperson: Søren Andkjær
 • Improving Infrastructures for Leisure-Time Physical Activity in the Local Arena (IMPALA) (januar 2009 – januar 2011). Projektet havde som del af et større EU-projekt til formål at undersøge og kortlægge, hvilke nationale strategier, politikker og procedurer, der anvendes for at udvikle rammer til rekreativ fysisk aktivitet. Forenet med de øvrige 11 landes viden muliggøres en fælles udvikling af et planlægningsværktøj for forbedrede fysiske rammer for fysisk aktivitet. Kontaktperson: Mette Toftager.