Skip to main content

Projektsamarbejde i uddannelserne

Virksomhedsprojekt (praktik)

Som led i uddannelsen kan studerende gennemføre et projektorienteret studieforløb, som i dag kaldes praktik, i tilknytning til en virksomhed eller institution uden for SDU. Virksomhedsprojektet udvikler den studerendes kompetencer til at håndtere konkrete problemstillinger på baggrund af viden, kompetencer og færdigheder erhvervet gennem uddannelsen. Der er mulighed for virksomhedsprojekter på både bachelor- og kandidatniveau.

Forløbet gennemføres i samarbejde med en virksomhed, som den studerende selv har fundet og indgået aftale med. Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres gennem en kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende er indskrevet, og den eksterne virksomhed, hvor virksomhedsprojektet udføres.

Læs mere om Sociologi og Kulturanalyses projektorienterede studieforløb og tilhørende fagbeskrivelse.

Læs mere om Erhvervsøkonomi, HA og projektorienterede studieforløb og tilhørende fagbeskrivelse

 

Bachelor- og Kandidatprojekt

Den studerende løser en konkret opgave eller udforsker et fagligt emne, som aftales i fællesskab. Virksomheden kan stille en vejleder til rådighed. Der er selvfølgelig vejleder fra Universitetet. Projektet afslutter enten bacheloruddannelsen eller kandidatuddannelsen.


Kontakt virksomhedskonsulent Lars Vad, lava@sdu.dk, tlf. 6550 1079