Skip to main content

Om instituttet

På SEBE er vi ca. 45 ansatte, ca. 900 studerende, og vi har en årlig omsætning på ca. 35 mio. kr. Vi bor på SDU Campus Esbjerg. Find vej til vores adresse.

Primære opgaver

Vi varetager opgaver inden for forskning og udvikling, uddannelse og efteruddannelse, myndighedsbetjening, innovation, rådgivning og formidling både nationalt og internationalt.

Vi udfører forskning og forskningsbaseret undervisning inden for fagområderne Kultursociologi, Marketing, Klima- og Ressourceøkonomi, Landdistriktsforskning, Innovation, Købsadfærd, Energi Management & omstilling og Sport & Event Management.

Under SEBE hører også Center for Landdistriktsforskning (CLF), som udfører forskningsprojekter og tilbyder uddannelser, kurser, rådgivning og udvikling inden for landdistriktsområdet.

Energi Management Research Center blev etableret i 2017, og udfører forskning og undervisning indenfor energi management hvor fokus er på omstilling til et samfund med lavere CO2 udledninger. 

SEBE blev etableret i 2010 ved en sammenlægning af Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi (IME) og Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (IFUL) og Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI).