Skip to main content
DA / EN

Forskning

Det overordnede mål for instituttet er at gennemføre forskning på internationalt niveau med publicering i fagfællebedømte tidsskrifter. Forskning på et højt internationalt niveau, formidling og et bredt samarbejde med det omgivende samfund er kendetegnende for instituttet.

Vi satser på strategisk og anvendt forskning, der gensidigt supplerer hinanden: Den anvendte forskning sigter mod at skabe ny viden, der kan være medvirkende til at løse konkrete problemstillinger. Den strategiske forskning fokuserer på de underliggende årsagssammenhænge og på, hvordan fremtidige forløb kan påvirkes mest effektivt. Vi lægger vægt på at vores forskning bidrager med analyser inden for for IME-relevante forskningsområder og fokuserer på reelle samfundsproblemer på kort såvel som på længere sigt.

Vi bidrager til vidensopbygning og dissemination inden for instituttets fire forskningsområder: Instituttet er banebrydende inden for flere forskningsområder, der ikke har tilsvarende miljøer i Danmark. Derfor er der et gensidigt behov for at skabe og formidle ny viden til gavn for relevante aktører. Vi leverer viden bl.a. om udviklingen inden for landdistrikter, markeder underlagt meget specielle markedsforhold (sport, events, naturlige ressourcer, energi) og risk perception & management.

Vi samarbejder med forskere, private og offentlige institutioner, virksomheder og med det bredere samfund – såvel internationalt som nationalt: Instituttet har et omfattende samarbejde med det omgivende samfund. Flere af forskningsprojekterne er eksternt finansierede og egentligt myndighedsarbejde. Det er både nødvendigt at samarbejde med virksomheder og lokale myndigheder og samtidig at holde sig opdateret med, hvad der sker internationalt på instituttets forskningsområder for at skabe synergi og gode løsninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Sociology Research Group
Mød vores forskere

Læs mere

The MERE Research Group
Markets, Organization and Behavior Research Group