Skip to main content
DA / EN

Forskningscentre

Omdrejningspunktet for instituttets forskning er den strategiske og anvendte forskning. Vi samarbejder ofte med det omgivende samfund, hvilket både kommer til udtryk i form af forskningsprojekter og i uddannelserne. En stor del af vores eksternt finansierede forskning sker via vores centre.